José María Torres

per José María Torres
Francesc Reguant

per Francesc Reguant
Immaculada Amat

per Imma Amat
Josep M. Ganyet

per Josep M. Ganyet
Enric LLarch

per Enric Llarch
Jordi Bover

per Jordi Bover
Francesc Quer

per Francesc Quer
Jordi Tarragona

per Jordi Tarragona
Josep M. Ganyet

per Josep M. Ganyet
Pau Caparrós

per Pau Caparrós