Big Data, el petroli de l'era digital

En els pròxims cinc anys, es generaran al món més dades que en els darrers 5.000 anys. Les dades són el petroli de l'era digital, en paraules d'Ann Winbland, una de les més llegendàries inversores de risc al Silicon Valley. El 2020, segons la consultora McKinsey, el volum de dades disponibles arribarà als 40.000 exabytes (l'equivalent a 160 milions de vegades la informació emmagatzemada a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units). 300 vegades més que el 2005.

L'allau de dades es veurà impulsat per la convergència de múltiples tendències: l'eclosió de les xarxes socials, la revolució genòmica, la Internet de les Coses (la connexió a Internet de tot dispositiu manufacturat) i el moviment Open Data (tendència a obrir i fer transparents totes les dades d'institucions públiques i empreses, en formats interpretables, a baix cost). McKinsey estima que només aquest alliberament d'informació en Open Data generarà nous models de negoci per valor de més de 3 bilions de dòlars cada any, una quantitat equivalent al 4% del PIB global.

Estimacions recents determinen que l'ús acurat d'anàlisi de dades (data analytics) podria incrementar un 60% els beneficis operatius del sector de distribució als Estats Units, o reduir el cost del sistema sanitari en més del 8%. Algunes empreses com Google o Amazon ja tenen com a fonament del seu negoci el tractament eficient de les dades i avancen decididament cap a la invasió de nous sectors i models de negoci. Què passaria si Google decidís entrar en banca? Ningú com ell per conèixer amb eficiència el comportament del consumidor, i accedir a les millors opcions d'inversió a escala global.

Però encara són una minoria les empreses que utilitzen tècniques d'anàlisi de bases de dades massives com a font de competitivitat. Quin impacte pot tenir en el nostre negoci conèixer, de forma eficient, el comportament de milions de consumidors? (com es desplacen, quan compren, què compren, quines associacions de compra fan, amb quines freqüències, com utilitzen les seves targetes de crèdit, amb quins patrons es poden segmentar...). Es podria arribar a canviar dinàmicament el preu en temps real, en funció del perfil de consumidor? Quines decisions corporatives crítiques es poden prendre analitzant acuradament l'immens flux de dades que circula per les xarxes socials sobre, per exemple, una gran empresa multinacional? Fins a quin punt es pot refinar una cadena de subministrament si en temps real es pot monitoritzar la ubicació i l'estat de cada component globalment?

Per no parlar de les insondables oportunitats que ens ofereix el nou tsunami de dades en camps com la medicina personalitzada d'acord amb l'anàlisi genètica. Recentment, Nature va publicar un article declarant que la comunitat investigadora en genòmica preveia que les capacitats de supercomputació actual no serien suficients per interpretar el cabal de dades que s'estaven produint en aquest camp.

I és que, com el petroli en brut, les dades no tenen valor. Si el petroli s'ha de refinar i convertir en plàstic, gas, o productes químics, les dades (informació) s'han de convertir en coneixement. La informació, de fet, ja no donarà poder. Serà una simple commodity. Tindrà el poder qui sigui capaç de generar, de forma eficient i eficaç, coneixement a partir d'aquesta informació. I el procés de conversió d'informació en coneixement útil, el procés d'interpretació de les dades, constituirà una formidable font de valor econòmic.

Els directors de Sistemes d'Informació tindran un gran protagonisme a l'hora de convertir les dades disponibles en autèntics insights de negoci, elevant-les a eina estratègica de presa de decisions. I Big Data serà, segons tots els pronòstics, una de les professions emergents i de major demanda en els anys vinents.
Avui et destaquem
Comentaris