Empoderant professionals 

Recentment, es va publicar al Wall Street Journal un article on es qüestionava la funció de recursos humans, exposant exemples d'empreses on havien prescindit d'aquest departament, donant el paper protagonista als directors dels departaments. També exposava com aquests directors estaven assumint les plenes funcions a través d'una gran tasca en retenció i captació del talent, i participar activament en la formació dels seus treballadors, consensuant amb ells les àrees de desenvolupament i millora competencial.

Sigui o no aquesta una realitat que ens pugui fer reflexionar sobre la fi i la finalitat dels recursos humans com a funció, hi ha un fet ineludible que fa la diferència de les organitzacions amb col·laboradors satisfets, respecte a les que tenen col·laboradors compromesos. Mentre les primeres estan compostes per persones actives, que compleixen amb les seves responsabilitats, a l'alçada de les expectatives generades al voltant del que fan, que contribueixen a assolir els objectius i que se senten bé fent el que fan, en les segones hi ha un extra en proactivitat per part de les persones, que donen "un punt més de gas" per anar més enllà, decidint com fer millor el seu treball i liderant el canvi a través de la millora continua de les seves competències.

Un dels elements que fa això possible en el desenvolupament de les organitzacions amb persones compromeses és la cultura de l'empowerment, que es fonamenta en "empoderar", dotar de capacitat de decisió i poder a les persones per a qüestions que tenen a veure amb les seves necessitats respecte a com fer millor les seves feines i millorar així el futur competitiu de la seva organització.

He tingut l'ocasió de col·laborar en un procés definició dels elements que potenciarien la vitalitat del negoci en una empresa a través d'unes jornades de treball amb Focus Groups, amb una àmplia representació de tots els nivells i departaments. En aquest projecte hem aconseguit que fossin els mateixos treballadors qui definissin les habilitats i competències que s'haurien de desenvolupar. Un cop més, empoderar a les persones és fer la diferencia.

Des de les intervencions que es fan en programes com ara els que es lideren des dels municipis de la Riera de Caldes, es treballa amb aquesta filosofia, promovent aquesta cultura d'engagement a través del compromís de les persones. El futur de les empreses és alhora el futur d'ells mateixos, i ells mateixos són els propietaris d'aquest compromís. I la confiança dipositada per part de l'organització, a través d'aquesta cultura d'inclusió, fa possible les condicions per tal que es pugui donar el compromís.

Un exemple d'aquestes actuacions és el projecte VIA-C, un projecte per a pimes localitzades dins dels municipis de la Riera de Caldes amb potencial de creixement on, entre altres actuacions que es poden rebre, s'assessora sobre com aconseguir una millora del clima laboral i es fomenten accions per a aconseguir aquest compromís dels treballadors envers els objectius de l'organització. Dins d'aquests projectes hem tingut l'ocasió d'assessorar organitzacions en elements que faciliten aquest canvi i aquesta filosofia per a la gestió de persones. Organitzacions amb persones compromeses, organitzacions productives i amb més potencial competitiu.

Un altre exemple és el projecte LOGIS OCUPACIÓ de la Riera de Caldes, promogut des de l'àrea de promoció econòmica de Santa Perpètua de la Moguda i la Diputació de Barcelona. La capacitació dels futurs professionals per fomentar l'ocupació a la indústria local logística s'ha de treballar amb un ampli programa de capacitats i habilitats tècniques imprescindibles en l'àmbit logístic, i alhora desenvolupar les competències professionals que han preparat als nous professionals que contribuiran a aquesta major competitivitat. En aquest sentit s'ha d'empoderar als futurs treballadors per a ser més proactius, autònoms i amb iniciativa per a pensar, analitzar, prendre decisions i donar la millor versió d'ells mateixos que fa la diferència de les organitzacions competitives.

En tots dos exemples, clarament l'element que ha fet possible recollir uns exitosos resultats és comptar amb les persones, fer-les protagonistes al llarg del procés, ajudar-los a confiar i confiar amb ells, i evidentment, generar les condicions que motiven a un compromís mutu. El creixement de les organitzacions dels pròxims anys arribarà sols si és amb la contribució de tothom.
Avui et destaquem
Comentaris