Inversió amb tecnologia i talent: clau de futur

L'Institut Nacional d'Estadística ha explicat que la despesa en innovació tecnològica corresponent al 2015 s'havia incrementat a l'Estat un 5,5% assolint els 13.674 milions d'euros i que el 28,5% de les empreses de 10 o més treballadors, havien desenvolupat activitats relacionades amb la innovació en el període 2013-2015. Quant a sectors els serveis lideraren l'increment de la despesa -per a mi millor dir inversió- amb un 8,3% mentre que la indústria ho feia en un modest però significatiu 3,4%. Sens dubte, és una excel·lent notícia que s'incrementin els recursos destinats a innovació tecnològica, un 24% del total executat des de Catalunya, la qual s'enquadra en el marc de la transformació de les empreses i les organitzacions per poder assolir el repte de prestar serveis i dissenyar-fabricar productes a una societat que ha assumit amb plenitud les noves pautes i hàbits de relació, comunicació i consum basades en la digitalització.

Analitzant l'informe del INE recorde a un professor de la UAB que en finalitzar la meva intervenció en una jornada sobre indústria, celebrada a Vic aquest desembre, em va dir: "Estic d'acord amb el que vostè ha explicat sobre Indústria 4.0 i les seves oportunitats, però recordi que el seu enfocament comporta indefugiblement disposar d'un sistema educatiu compromès amb el futur canviant, una societat que no infravalori la importància de l'R D i i la tasca dels científics, la col·laboració Universitat-empresa i que s'assumeixi que el talent sols es desenvolupa en un ecosistema que el reconegui i protegeixi. Una societat, en definitiva, que s'impregni de l'ADN de la innovació estratègica amb empresaris que vulguin competir per valor i no sols per cost".

L'afirmació del professor responia al fet que en la meva intervenció vaig insistir que les actuacions en el si de la 4a revolució industrial requereixen superar la idea que la mateixa sols comporta vertebrar fàbriques intel·ligents per guanyar productivitat, tot assumint que l'objectiu clau de tota actuació hauria de ser disposar de fàbriques amb capacitat de fabricar productes intel·ligents. Productes que utilitzant les potencialitats de la xarxa, Internet de les Coses, incorporin la capacitat d'interactuar entre ells, i amb els humans, emprant la intel·ligència artificial. Lògicament, aquest és un aspecte fonamental per poder generar treball qualificat, ben retribuït i menys subjecte a les turbulències econòmiques que es produeixin cíclicament.

Ara bé, avançar en la indústria 4.0, prestar serveis a natius o conversos digitals (gairebé un 70% de la població) requereix, no sols invertir amb tecnologia automatitzant processos i substituint humans per robots, cal disposar en un model productiu capaç de generar progrés econòmic i social, és a dir, empreses que disposin d'una alta dotació de capital humà i que han assumit amb plenitud la innovació en totes i cadascuna de les àrees i llocs de treball que la configuren. Més capital humà amb contractes estables i ben retribuïts, aquest és un repte indefugible per desplegar el potencial de la societat 4.0 en la que cal reinventar la quotidianitat, ja que tot element i producte, a mitjà o llarg termini, pot ser i serà smart.

Cal, doncs, invertir en les persones tot progressant en treballs més qualificats i millorant les retribucions salarials, una assignatura pendent si considerem que les dades recentment publicades expliquen que el cost salarial per treballador i mes ha disminuït un 0,3% en el tercer trimestre del 2016, respecte del tercer trimestre del 2015, situant-se en 1.804,01 euros de mitjana, Catalunya 2.544,55 euros. Uns salaris que no permeten nivells escaients de renda disponible, una renda que pels ciutadans en actiu ha disminuït un 14% del 2009 al 2015. Salaris desajustats i manca de talent en les organitzacions són un binomi endèmic del model productiu tot considerant altres països amb els quals competim, un aspecte que cal posar-hi solució.

Un talent requerit per gestionar els medis socials, el re-disseny dels productes, l'extracció de productivitat de les tecnologies, l'anàlisi de les dades per convertir-les en coneixement, la implementació d'Intel·ligència Artificial o el desplegament ple de la innovació. Una innovació que no és una opció, és un requisit indispensable en un entorn canviant i altament tecnificant i competitiu.

Dissenyar nous productes esdevé el pal de paller per assolir nous mercats i possibilitar que els avenços tècnics i científics, integrats en els productes, arribin arreu. Quelcom que obliga a una cultura organitzativa que faci possible el sorgiment de les idees mercès a la cooperació del potencial intern i extern per explorar noves solucions tot assumint el risc del fracàs o de l'error. Empreses que impregnades de l'ADN de la innovació estratègica amb directius que vulguin competir per valor i disposat a incorporar talent, conservar-lo, tot possibilitant bones carreres professionals i uns salaris que forçosament s'han d'incrementar notablement, ja que és la tasca de les persones el que permet assolir la competitivitat i assegurar el futur de tota organització.

Persones amb noves capacitats, de les que el nostre país en disposa i cal retenir, mercès a desplegar el potencial de la societat 4.0, mercès a la qualitat de la recerca i molt especialment en el bon nivell de les nostres Universitats, com se certifica en la darrera publicació del rànquing QS Graduate Employability el qual classifica les institucions d'estudis superiors amb millors vincles entre estudiants i el món de l'empresa. En ell, quatre Universitats catalanes se situen entre els millors 75 centres d'educació europeus, en concret la UAB se situa entre les del lloc 24, la UAB i la UPC en les del bloc 39 i 59; i la UPF en el tram 60 i 75.

Talent, persones, que actuant simbòlicament amb inversions en tecnologia, ja que la simbiosi entre tecnologia i talent són clau de futur i haurien de permetre mirar el futur amb optimisme, i entomar els pròxims anys que, de ben segur, esdevindran claus per assolir les cotes de benestar indispensables tot posant fre a la desigualtat i disminuir les incerteses en el futur.

Avui et destaquem
Comentaris