L'any per fer una oposició

Empreses estatals com ADIF i Correus o l'Ajuntament de Barcelona inauguren el 2017 amb la publicació d'una àmplia oferta d'ocupació pública

Classe de preparació per a les oposicions a un centre d'Adams
Classe de preparació per a les oposicions a un centre d'Adams
Jardiners, guàrdies urbans, tècnics d'atenció social, de circulació de trens, carters... El 2017 ha arribat amb un ampli llistat d'oposicions d'ocupació pública sota el braç, pel que sembla un any especialment prolífic pels especialistes en Constitució, Règim General dels Treballadors i lleis de funció pública en general. Els primers opositors que podran provar sort seran els candidats a formar part d'ADIF, ja que el pròxim 21 de gener, tant a Madrid com a Barcelona, se celebrarà l'examen per ingressar com a Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, convocatòria publicada l'agost del 2016.

Aconseguir una feina estable i segura en aquest maremàgnum de canvi laboral post-crisi és l'objectiu de molts. Però no és l'únic procés de selecció pública que se celebrarà enguany, ja que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat recentment que incorporarà en els pròxims mesos més de 400 treballadors en el marc del Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019. En total, 1.900 places entre oferta pública i borses de treball fins a l'any 2019. Segons Gloria Oliveros, directora d'ocupació pública d'Adams Formación, al consistori calia un rejoveniment de les plantilles: "A l'Ajuntament de Barcelona, el 60% del personal de l'Administració general té 50 o més anys, i això unit a la temporalitat i interinitat és el que feia necessàries aquestes ofertes d'ocupació", apunta.

Oliveros assegura que als centres de Adams Formación, repartits arreu de l'Estat espanyol, mantenen un alt nivell d'alumnes, seguint la tendència del 2015, quan es va experimentar un gran salt respecte al 2014. La raó, que "en el 2014 l'autorització d'ofertes estava molt limitada, però el 2015 la taxa de reposició va ser del 50% i és quan realment comencem a notar l'increment i dupliquem el nombre d'alumnes. Entre 2015 i 2016 tenim un manteniment dels alumnes amb, fins i tot, un augment, i el 2016 ha estat l'any de la consolidació".

L'experta explica la situació que s'ha anat donant en els últims anys, en què s'ha fomentat la interinitat per sortejar la prohibició de proveir els llocs de caràcter permament per procediments legals: "Quan l'Administració no pot publicar ofertes, abusa de la interinitat però es veu obligada a prestar igualment el servei i, per tant, recorre a la contractació interina i temporal". Oliveros assegura que, en aquests anys, tot i que "la intenció era aprimar l'Administració, no s'ha reduït tant la despesa perquè el personal interí també té retribucions".  I en l'aire està l'oferta de la Generalitat: "Aquest és un bon any, perquè com a conseqüència d'aquestes autoritzacions es podrien aprovar convocatòries de fins a 7.000 places. Després de tants anys sense poder autoritzar ofertes d'ocupació pública, hi ha una necessitat de professionalitzar l'Administració pública, ja que en molts cosos les places estan cobertes per personal interí".

Les ofertes de Barcelona
A més de les esmentades, el consistori de Barcelona oferirà 170 places de Guàrdia Urbana per cobrir les vacants que es produeixin al cos. 50 d'aquests llocs de treball seran per a membres d'altres cossos policials i les altres 120 places s'oferiran a través d'un concurs oposició que es convocarà el primer semestre del 2017. Els nous agents que en sortiran s'incorporaran a la plantilla a mitjan 2018, després del curs de nou mesos a l'Escola de Policia de Catalunya.

Altra de les convocatòries públiques és la que convoca l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (termini fins al 16 de gener), que incorporarà 24 auxiliars de jardineria i que serà la primera oferta pública en aquesta empresa municipal des de fa vuit anys. "L'objectiu és aturar la disminució de la plantilla i recuperar el nombre de treballadors que hi havia a 31 de desembre de 2015 per garantir un bon servei i incrementar la qualitat i la quantitat del verd i la biodiversitat a Barcelona", ha apuntat l'Ajuntament de Barcelona.

El 2016 també s'ha tancat amb dues notícies. D'una banda, l'oferta pública d'ocupació feta per Correus, que aquest darrer 29 de desembre ha anunciat un total de 2.345 llocs de feina que es concretaran al llarg del 2017 i que seran incorporats com a personal laboral fix de la companyia. La segona és la que presenten les universitats catalanes: la Universitat de Barcelona oferta 43 places de personal d'administració i serveis; mentre que la Universitat Politècnica de Catalunya convoca 13 places d'auxiliar administratiu.

El rejoveniment de la plantilla de Renfe
Quant a Renfe, l'empresa també presenta novetats d'ocupació, centrades a rejovenir la seva plantilla, que presenta una edat mitjana de 54 anys. El pla de desvinculacions que pretén obrir aquest any –en procés de negociació amb els representants sindicals per fixar termes i condicions-, suposarà la sortida de 565 treballadors (195 maquinistes, 110 comercials i 100 més, personal de tallers) però podrien sumar-se al pla fins a 41 empleats de gestió, 29 de l'estructura de direcció i 25 més de l'estructura de suport.

Finalment, com recorda Gloria Oliveros, falta la convocatòria d'ocupació pública estatal. "L'examen se celebrarà al febrer, però l'Estat en el mateix any en què treu l'oferta, treu la convocatòria, tot i que els exàmens aquest any s'han retardat una mica. Ara ha de sortir la nova oferta, que inclourà places per a personal funcionari, dins del grup A, el cos d'administradors civils de l'Estat, inspectors d'Hisenda, o cossos de gestió administrativa, etc.", apunta Oliveros, bona coneixedora de les ofertes d'ocupació pública existents, ja que la seva empresa prepara alumnes tant a Barcelona com a Girona com a la resta de l'Estat.
Avui et destaquem
Comentaris