Què hi ha al darrere del web?

Les pàgines amaguen una part fosca i profunda amb un alt percentatge de continguts que no veiem

Hi ha una part dels webs allotjades en xarxes xifrades
Hi ha una part dels webs allotjades en xarxes xifrades
El web profund (en anglès, deep web) és la part del web que, per la seva estructura de construcció, no pot ser classificada per cercadors ni directoris. Segons els experts, comprèn un percentatge molt alt dels continguts web i no està necessàriament vinculat a activitats il·lícites. Inclou, entre d'altres, webs que requereixen autenticació, resultats de cerques, intranets o dominis privats, i webs temporals i en procés d'edició.

D'altra banda, també conté el web fosc (en anglès, dark web), que és la part del web profund allotjat en xarxes xifrades, superposades a Internet, que utilitzen l'anonimat per a l'intercanvi d'informació. Es tracta d'un subconjunt que deliberadament estableix mesures per a limitar el seu accés, que es fa generalment mitjançant xarxes anònimes i que, en bona part es considera una amenaça, tot i que també es fa servir com a canal segur de comunicació en països on la llibertat d'expressió està compromesa.
Avui et destaquem
Comentaris