Anna Ginès 

Anna Ginès
Membre del Grup Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària

Anna Ginès és professora de Dret del Treball de la Facultat de Dret d'ESADE, membre del Grup Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària. Llicenciada en Dret (2006) i Econòmiques (2008) per la Universitat Pompeu Fabra. El 2007 va obtenir una beca de Formació del Personal Universitari (FPU) del Ministeri de Ciència i Innovació per incorporar-se a l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.

El 2009 va obtenir el Diploma d'Estudis Avançats i el 2011 el Doctorat en Dret amb la Tesi Doctoral titulada "Instruments de compensació del dany derivat d'accident de treball i malaltia professional", obtenint la màxima qualificació (excel·lent cum laude per unanimitat) i el V Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (2014).

Ha realitzat estades de recerca a les facultats de dret de la Università Cattolica del Sacro Cuore (2008), Université Paris X (2009) i Cornell Law School (2010). I ha estat guardonada amb el Premi Francesc Layret (2008) atorgat per l'Associació Catalana de Iuslaboralistes per la millor comunicació presentada a les XIX Jornades Catalanes de Dret Social.

La seva trajectòria docent i investigadora ha donat lloc a la seva acreditació com a Professora Lectora (AQU, 2012) i Professora Contractada Doctora (ANECA, 2014). 

Twitter