Ivan Aguilar

Ivan Aguilar
Economista

Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ivan Aguilar és analista sènior a una consultora nord-americana i es dedica a l'anàlisi d'escenaris a través de shocks temporals i permanents de tota índole a través de models macro i sistemes financers.

S'ha proposat aconseguir que els empresaris, polítics i ciutadans comencin a pensar en Catalunya en termes macroeconòmics perquè creu que "només així podrem superar els problemes estructurals que patim: un mercat laboral anòmal, una estructura empresarial massa sensible al sector de la construcció i un sector públic amb alta dependència del mercat immobiliari i el turisme".

En la seva opinió, "la macro no és pas tan complexa, de fet és un món apassionant a l'abast de tots els públics i és just això el que puc aportar".Twitter