Lluís Gómez

Lluís Gómez
Comissionat d'Empresa i Innovació de Barcelona