Airbnb s'avé a ser més transparent amb Europa

La plataforma clarificarà les seves ofertes facilitant el preu total amb taxes i impostos inclosos i fent una distinció de l'origen de l'oferta

Airbnb mostrarà el preu final amb totes les taxes i impostos inclosos | iStock Airbnb mostrarà el preu final amb totes les taxes i impostos inclosos | iStock

La Comissió Europea ha anunciat que, com a resultat de les negociacions amb Airbnb, aquesta plataforma ha fet millores i ha clarificat la manera com presenta les ofertes d’allotjament, que ara compleix les normes establertes en la legislació europea de protecció dels consumidors.

Més info: Airbnb complirà la normativa de consumidors

La comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová, ha declarat que “allò que els europeus veuen quan contracten les seves vacances és el que han d’obtenir al capdavall”. Comparar i contractar un hotel o allotjament en línia fa més fàcil i ràpid tot el procés. I ara, tal i com ha destacat la comissària, “els consumidors també poden estar segurs que el preu que veuen a la primera pàgina serà el preu que pagaran al final”. La comissària s’ha declarat “molt satisfeta que Airbnb hagi estat disposat a cooperar amb la Comissió Europea i les autoritats nacionals de protecció del consumidor per tal de millorar el funcionament de la seva plataforma”.“Espero que d’altres plataformes s’hi afegeixin”, ha dit. 

Airbnb ha resolt les qüestions que li van plantejar la CE i les autoritats nacionals de consum, liderades per l’autoritat de consum de Noruega per tal d’alinear completament les seves pràctiques i condicions de servei amb les normes de protecció del consumidor de la UE. Entre els canvis aplicats, s'hi troba el fet que els usuaris puguin veure el preu total a la pàgina de resultats amb els càrrecs i taxes inclosos, distingeix si l'oferta és d'un particular o d'un professional i ofereix un enllaç fàcilment accessible a la plataforma de resolució de litigis en línia i tota la informació necessària relacionada amb la resolució de litigis.   ​

Més informació
L'impacte global d'Airbnb puja fins als 86.000 milions d'euros
Airbnb cedirà a Hisenda les dades fiscals dels amfitrions
Airbnb inaugura un centre de suport a viatgers i amfitrions a Barcelona
Avui et destaquem
El més llegit