Robòtica: amenaça o oportunitat?

El debat sobre si la robòtica “amenaça” els treballadors d’arreu del món fa temps que és ben present en la nostra societat. No és un debat nou i la societat l’ha viscut en diferents moments de la seva història. En aquest sentit, les xifres publicades recentment per la International Federation of Robotics (IFR) poden neguitejar més d'un lector: durant el 2017, es van incorporar més de 381.000 robots industrials al parc mundial, un 30% més que en el 2016, dels quals quasi 4.200 a Espanya.

"Hi ha 32.300 robots treballant en processos industrials a Espanya"

Això suposa que actualment hi ha uns 2,1 milions de robots treballant en processos industrials arreu del món, al voltant de 32.300 a Espanya. No es disposen de dades desglossades per a Catalunya, però donat el caràcter industrial de la nostra economia i la presència d'empreses automobilístiques -les més robotitzades- com Seat i Nissan, podem deduir que Catalunya està ben posicionada en aquest sector, malgrat que les petites i mitjanes indústries no han fet aquesta incorporació.

Aquests 2,1 milions de robots poden semblar molts, però globalment suposen només 85 robots per cada 10.000 treballadors d'empreses industrials. Si tenim en compte que Corea del Sud, el país amb una densitat de robots més alta del món -710 per cada 10.000 treballadors- té un atur del 3,2%, es podria deduir que això sembla no suposar un inconvenient per al mercat laboral.

Però la robòtica és només una de les tecnologies emergents que estan impulsant l'anomenada Quarta Revolució Industrial. Al seu costat, la intel·ligència artificial, la Internet de les Coses (IoT), la fabricació additiva (o impressió 3D), la computació en el núvol i el big data, entre d'altres, estan en el cor de la coneguda Indústria 4.0.

Més info: La robòtica catalana triomfa amb Amazon i Robmov

Si ho limitéssim a l'àmbit específicament industrial, el seu impacte estaria relativament acotat, ja que a Europa suposa menys del 20% de la generació del PIB. Però la transformació digital que permeten totes aquestes tecnologies emergents afecten de forma similar, i sense distinció, la resta de sectors d’activitat econòmica, de manera que ja estem parlant d’agricultura 4.0, salut 4.0, mobilitat 4.0, infraestructures 4.0 o comerç 4.0. 

Al voltant de l'impacte de la transformació digital en el mercat laboral s’ha escrit molta literatura, amb opinions de tots tipus, algunes més fonamentades que d’altres. Sembla haver força consens en el fet que, com ja va passar en anteriors transformacions dels processos productius (introducció de la màquina de vapor, del motor elèctric o de la informàtica), algunes activitats desapareixeran i, en paral·lel, serà necessari actualitzar els coneixements i les habilitats de les persones que actualment realitzen aquestes tasques.

"No hi ha consens sobre si el saldo final entre els llocs destruïts i els creats per les noves tecnologies serà positiu o negatiu"

En canvi no hi ha consens sobre si el saldo final entre els llocs destruïts i els creats per les noves tecnologies serà positiu o negatiu. Un recent estudi de la Generalitat de Catalunya destaca que si bé el 35% dels actuals llocs de treball tenen una alta probabilitat de ser automatitzats, això no vol dir que tots ells seran substituïts per robots.

És més, en termes agregats, ofereix un resultat global positiu en +0,7% de l’ocupació originada per l’automatització en el període 2014-2030, encara que amb diferències segons els sectors: creació de llocs de treball en sectors com els d’equipaments elèctrics, informàtics, electrònics i òptics, o pèrdua en la indústria del paper i arts gràfiques o les indústries químiques, farmacèutiques i alimentàries. Per contra, un informe de McKinsey avança que, a escala global, més de 800 milions de treballadors podrien passar a ser substituïts per robots l'any 2030.

Davant d’aquest nous reptes, cal recordar la frase de l'Ylva Johanson, ministra sueca de Treball, sobre què caldria fer: "No protegirem els llocs de treball. Protegirem els treballadors". Més ens val començar a pensar ja com fer-ho, perquè les conseqüències de la transformació digital arribaran amb molta rapidesa, per no dir que ja són aquí.

Més informació
Droide, l'escola de robòtica educativa
Empresaris, polítics i robots aposten per un pacte intel·ligent
Avui et destaquem
El més llegit