Auditar-se, un valor a l'alça en temps de la COVID-19

Bé és sabut en el sector empresarial i econòmic, tant en el cas de grans empreses pimes o microempreses, que els mesos de novembre i desembre tenen un pic de treball excepcional en els departaments financers i de comptabilitat. Una situació que també és coneguda per l'autònom que dirigeix un xicotet negoci. Tampoc descobrisc res si afirme que, entre els mesos de març a juny, totes aquelles empreses amb obligació d'auditar-se o les que decideixen fer-ho voluntàriament, viuen el seu particular examen final, la seua prova de foc, la seua estrena amb públic, la seua oposició davant un tribunal. 

Però qui ens anava a dir quan les empreses finalitzaven el seu exercici social i s'iniciava el procés de tancament de la comptabilitat amb la finalitat de conducta a la formulació dels comptes anuals, que ens rebria un 2020 inesperat, desconcertant, en el qual hauríem d'improvisar, quasi a cada setmana, sense poder avançar una previsió de futur immediat.

"Qui ens anava a dir que ens rebria un 2020 inesperat, desconcertant, en el qual hauríem d'improvisar, quasi a cada setmana"

Nosaltres, els auditors, que basem el nostre treball en la planificació, en el control, la verificació o el seguiment; amb paraules com a terminis, períodes, intervals o venciments que estan en el nostre ADN… Dates que, l'Estat d'Alarma, ha ajornat, retardat, posposat. És a dir, hi haurà casos en els quals tot el procés de formulació, verificació i aprovació de comptes finalitze aquesta tardor, una cosa absolutament excepcional.

Tant des de les firmes professionals com des del Col·legi d'Auditors de la Comunitat Valenciana estem treballant en la planificació necessària per a adaptar-nos a aquest calendari. Això pot implicar una càrrega de treball, que serà dur gestionar, però estem preparats. En els nostres principis aquesta el compromís amb els nostres clients d'estar al seu costat i facilitar-los la nostra labor. Empreses i autònoms que són el pilar fonamental de la nostra economia. Nosaltres, que els coneixem, sabem de la capacitat que tenen per a adaptar-se a situacions excepcionals i aprendre d'elles per a eixir més fortes.

A la Comunitat Valenciana s'auditen 3.675 empreses, que suposen el 20,5% del teixit empresarial, el 32% d'elles voluntàriament. Això representa el 76,5% de la xifra de negoci de tot el sector privat. Elevar les exigències de transparència i de fiabilitat de la informació financera serà una de les conseqüències d'aquesta pandèmia. Els mercats i els usuaris així ho requeriran, i es convertirà en valor a l'alça, especialment si es pretén accedir al crèdit i al finançament necessari per a mitigar l'impacte i els riscos financers. I una vegada més els auditors estarem preparats per a donar la resposta que la societat espera de nosaltres, per a complir amb aquellas requeriments de qualitat necessària i garantir els atributs esmentats de transparència i fiabilitat en la informació que arribe als mercats. 

La sobtada transformació digital ens ha permés complir adequadament amb els requeriments d'intercanvi d'informació i de presentació dels resultats de les auditories i els mateixos empresaris ens estan traslladant que, en la mesura que tots puguem complir amb els terminis inicialment previstos per a publicar la informació financera, millor. Un treball realitzat no sense esforç, per la qual cosa ha suposat d'adaptació, però també de col·laboració: ajudant les empreses a ser més transparents i generar confiança, però també més competitives. Aquest és el valor de l'auditor: fomentar la reputació corporativa de les companyies.
 

Més informació
El auditors catalans reclamen auditar els ajuntaments
Per comptables i auditors
Avui et destaquem
El més llegit