Oportunitats del mercat i gestió de riscos de la propietat intel·lectual a Llatinoamèrica: un enfocament integral

Dimecres, 14 de Febrer de 10:00 a 12:00