Els pensionistes perden el 26% dels ingressos amb la jubilació

Seguir pagant un crèdit hipotecari és una de les principals causes de dificultat econòmica dels enquestats per l'OCU

La despesa en pensions escala mes rere mes
La despesa en pensions escala mes rere mes
El perfil mitjà del pensionista espanyol és el d'una persona que es va jubilar als 62 anys i que cobra de pensió 1.320 euros, fet que suposa una pèrdua del 26% respecte als 1.800 euros de mitjana que cobrava de salari, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L'enquesta, feta a 1.557 persones d'entre 60 i 79 anys, mostra que a Espanya els treballadors es jubilen més tard que als països europeus veïns, en retirar-se als 62 anys, respecte dels 61 anys de Bèlgica, els 60 de Portugal o els 56 d'Itàlia.

L'edat real a la qual es jubilen els espanyols ha anat pujant de manera gradual durant els darrers 20 anys. Dels 60,5 anys de mitjana dels qui es van jubilar entre el 1995 i el 1999 s'ha passat als 63,4 anys dels qui ho van fer en els dos darrers anys.

Des del punt de vista econòmic, l'OCU assenyala que la conseqüència més important de la jubilació és la pèrdua immediata d'ingressos. De mitjana la jubilació suposa un descens del 26% dels ingressos, en passar d'un salari mitjà de 1.800 euros a una pensió mitjana de 1.320 euros.

Alhora, l'estudi mostra que un de cada quatre jubilats té la seva pensió com a única font d'ingressos. D'altres ingressos complementaris a la pensió de cada jubilat són la pensió del cònjuge (55%), els ingressos procedents d'inversions/estalvi (dipòsits, accions, bons) en un 26% dels casos, plans de pensions privats (18%) o el lloguer d'immobles (18%).

Entre els jubilats l'únic ingrés dels quals és la pensió, un 23% declara que no els supera per viure amb dignitat, percentatge que puja al 32% a la zona centre. L'existència de familiars a càrrec seu (17%), que un d'ells sigui malalt crònic (11%) o el fet d'haver de seguir pagant un crèdit hipotecari són les principals causes de les dificultats econòmiques.

Empitjorament de la qualitat de vida
Pel que fa a l'estat de salut i la reducció d'ingressos dels jubilats, un de cada tres jubilats reconeix que la seva qualitat de vida va empitjorar després de jubilar-se. Això ocorre especialment en aquells jubilats que tenen ingressos més baixos i s'han quedat per sota del llindar dels 1.500 euros mensuals de pensió.

Per contra, un 20% dels quals tenen un llindar més alt de renda diu que la seva qualitat de vida ha augmentat, segons l'estudi de l'OCU. La falta de recursos econòmics fa que un 44% hagi renunciat a l'ajuda domèstica, un 40% a comprar-se un cotxe, un 30% a fer viatges o sortir a menjar fora i un 27% no pugui ajudar la seva família com li agradaria.

En qualsevol cas, el 46% dels enquestats per l'OCU es penedeix de no haver preparat millor la seva jubilació i només el 41% va preparar financerament la seva jubilació. D'ells el 62% ho va fer a través d'un pla de pensions, el 28% amb altres productes bancaris i el 23% complementa els seus ingressos amb el lloguer d'immobles.
Avui et destaquem
Comentaris