Àngel Hermosilla

Àngel Hermosilla
Gerent de l'Àrea Institucional de PIMEC

Àngel Hermosilla és llicenciat amb grau en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), magíster en Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans (ERUM) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i post-grau en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Actualment és el gerent de l'Àrea Institucional de PIMEC i professor Associat del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

De la seva llarga experiència destaca l’assessorament i la resposta a consultes en diferents matèries relacionades amb el món de l'empresa, els professionals i l’emprenedoria (finançament, creació d’iniciatives, aspectes mercantils, ajuts públics, ....); l’elaboració d’estudis i informes, com a tècnic i com a coordinador de persones i de grups de treball, abordant temes diversos (economia, indústria, metall, tecnologia, subcontractació, formació, recursos humans, cooperació, productivitat, desenvolupament local, multinacionals, ...) per a diverses institucions públiques i privades; i autor i coautor de llibres i articles publicats per part de diferents institucions (Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Fundació Empresa i Ciència, Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Consell Superior de Cambres de Comerç i Indústria de Catalunya, ....).