Les 12 DO Catalanes. | iStock
per Lourdes López
L'ADN empresarial pot ser un pecat. | iStock
HISTÒRIES DIABÒLIQUES
per Jordi Tarragona