La diferència entre els rics i els pobres s'accentua | iStock
L'ANÀLISI
per Josep-Francesc Valls