La crisi de Credit Suisse posa en dubte la solidesa de la banca europea | iStock
Enric Llarch
La població tendeix a reduir el consum i a buscar fonts alternatives de crèdit | iStock
L'anàlisi
Josep-Francesc Valls