Antoni Cañete

Antoni Cañete
Secretari general de PIMEC i president de la PMcM

Antoni Cañete és secretari general de PIMEC i president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM). A més, és vicepresident i portaveu de la Plataforma Pymes.