Antoni Gómez Valverde

Antoni Gómez
President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Antoni Gómez Valverde és president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Llicenciat en Ciències Econòmiques (UB), és auditor censor jurat de comptes. Soci fundador de l’oficina de Barcelona de la firma Auren, és president d’Auren Internacional i d’Antea (Aliança Internacional de Firmes Professionals), i membre de l’SMP Committee d’IFAC (nternational Federation of Accountants). Professor en temas de auditoria, comptabilitat i gestió.