Carles Trullàs

Carles Trullàs
Director de FAT

Carles Trullàs i Parera (Granollers. 1976) és Diplomat en Ciències Empresarials i director de l'empresa metal·lúrgica FAT de Granollers, dedicada a la comercialització de serres de cinta i disc. L'empresa FAT es troba en procés de renovació tecnològica.