Eva Espinosa

Eva Espinosa
Professional de recursos humans

Eva Espinosa és la responsable de selecció a Montaner&A.