Fabian Mohedano

Fabian Mohedano
Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària

Mohedano (Barcelona, 1975) és treballòleg i activista social. Promotor de la Reforma Horària, que pretén incidir en la reforma dels horaris de manera que s'assoleixi l'adaptació a uns temps més humans i cívics en el marc de l'impuls de les transformacions de la Catalunya que ve.

Consultor especialitzat en tres àmbits: el creixement d'organitzacions, el disseny de plans de formació i els usos del temps.

President del Consell Català de la Formació Professional del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària, adscrit al Departament de la Presidència, del qual va ser el seu primer president.