Genís Roca

Genís Roca
Empresa, cultura i societat digital

Especialista en cultura digital i processos de transformació, és fundador i president d’una empresa de consultoria amb activitat a diferents països. Arqueòleg de formació, és membre de juntes i consells assessors tant de l’administració com del tercer sector i el món privat, i té activitat continuada tant a universitats com a diferents mitjans de comunicació.