Gina Aran

Gina Aran
Professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC

Aran és professora a la Universitat Oberta de Catalunya en el departament d'Economia i Empresa. És experta en àmbits com ara els recursos humans, comunicació, lideratge, transformació digital, desenvolupament de talent, cultura d'empresa, neurolideratge, empreses saludables, ludificació, xarxes socials, aprenentatge en xarxa.