Ivan Aguilar

Ivan Aguilar
Economista

Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ivan Aguilar és, des de 2019, consultor estratègic a una pime catalana dedicada a la consultoria estratègica i la intel·ligència de mercat centrada en tecnologies digitals, fintech i banking i energia.

S'ha proposat aconseguir que els empresaris, polítics i ciutadans comencin a pensar en Catalunya en termes macroeconòmics perquè creu que "només així podrem superar els problemes estructurals que patim: un mercat laboral anòmal, una estructura empresarial massa sensible al sector de la construcció i un sector públic amb alta dependència del mercat immobiliari i el turisme".

En la seva opinió, "la macro no és pas tan complexa, de fet és un món apassionant a l'abast de tots els públics i és just això el que puc aportar".

No hi ha resultats