Jordi Fabrellas Payret

Jordi Fabrellas
Degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona

Jordi Fabrellas Payret és enginyer tècnic industrial, especialitat Mecànica: Càlcul d'Estructures i Instal·lacions Industrials. També és tècnic de Grau Superior en Prevenció de Riscos Laborals, en les especialitats Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

És tanmateix Enginyer Expertise amb l'acreditació professional DPC i auditor del sistema de prevenció de riscos laborals.