Jordi Renom Sotorra

Jordi Renom
President de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Jordi Renom Sotorra és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Enginyeria Mediambiental del Ministeri d’Indústria i Educació, postgrau en Gestió i Direcció d’empresa a ICT,  i en la Funció Gerencial a l’Administració Pública a ESADE. Compta amb una llarga trajectòria a l’administració pública, on ha estat director-gerent d’Habitatge de Sabadell. També ha estat director  de l’Agència de Residus de Catalunya i director gerent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 2014 va arribar a la presidència de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i, fa pocs mesos, va renovar el mandat per a quatre anys més.