Jordi Sánchez-Navarro

jordi sanchez UOC
Director dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC

Jordi Sánchez-Navarro és el director dels Estudis de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Expert en videojocs, cinema i televisió; també domina les àrees d'innovació en l'entreteniment audiovisual, joves i noves tecnologies, cultures fans o estratègies de promoció del cinema. Així mateix, el seu àmbit de recerca i estudi inclou les noves formes de l'entreteniment, noves formes del consum audiovisual, tendències en el cinema de gran espectacle (blockbuster), grans franquícies multimèdia, organització d'esdeveniments i gestió cultural en l'àmbit de l'entreteniment.