Josep M. Galí

Josep M Galí
Vicedegà de la Barcelona School of Management (UPF)

Ph.D HEC (Paris) i Vicedegà de la Barcelona School of Management, Universitat Pompeu Fabra.

Expert en anàlisi de la conducta de consum i gestió empresarial. Autor de diversos treballs de recerca en sostenibilitat, marketing, conducta del consumidor i management.