Josep-Ramon Ferrer Escoda

Josep-Ramon Ferrer Escoda
Institutional Bussiness Development Director de Doxa Innova&Smart

Josep-Ramon Ferrer és enginyer de telecomunicacions i components electrònics i té un Master en TV Digital.


Ell és Assessor Sènior Internacional i Director de Desenvolupament de Negoci Institucional de DOXA Innova & Smart Consulting. Ell és també vice-degà del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya. És membre del jurat de diversos premis internacionals, com el Smart City Expo & World Congress Awards.


Fins a juny de 2015, va ser director CIO de SmartCity de l'Ajuntament de Barcelona i president de Barcelona Institute of Technology (BIT), on va planejar i va executar el projecte de Barcelona Smart City que va classificar a la ciutat per ser la primera Global Smart City World Wide i capital Europea de la Innovació (Comissió Europea, 2014).


Ha estat president de l'Associació d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i ha participat en els processos de consulta d'experts i assessors de la Comissió Europea, el Ministeri d'Indústria espanyol i la Comissió Nacional del Mercat de Telecomunicacions.