Maravillas Rojo

Maravillas Rojo
Presidenta de l'Observatori de l'Economia Social 21

Presidenta d’Abacus Cooperativa. La seva trajectòria professional i personal està estretament vinculada al moviment cooperatiu des dels anys 70. Ha dirigit els programes Aracoop i @emprensocial de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat directora de l’INEM de la província de Barcelona, tinent d’alcalde i regidora de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa. Va ser Secretària General d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració i Secretària General del CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà).