L'economia catalana creix un 2,6% l'any 2018

El creixement mitjà del PIB català el 2018 se situa una dècima per sobre de l'Estat espanyol i supera en 8 dècimes la mitjana de la zona euro

L'economia catalana "avança amb dinamisme després d'un bon 2018" L'economia catalana "avança amb dinamisme després d'un bon 2018"

L'economia catalana ha moderat el seu creixement fins al 2,6% durant el 2018, després d'encadenar tres anys de forts increments (3,8% el 2015, 3,6% el 2016 i 3,4% el 2017). Segons afirmen en un comunicat l'Idescat i el Departament de de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, aquesta moderació del creixement s’explica en bona mesura per un conjunt de factors externs: la desacceleració del comerç mundial (que afecta en particular el sector industrial), la incertesa del context global i l’afebliment progressiu de l’impuls monetari del BCE. El creixement mitjà del PIB català el 2018 se situa una dècima per sobre de l'Estat espanyol i supera en 8 dècimes la mitjana de la zona euro.

Més info: L’economia catalana rebat els catastrofismes

Pel que fa a les dades intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el quart  trimestre de 2018 se situa en un 0,6%, una dècima més que en el trimestre anterior, tot i que per sota del ritme de creixement mitjà dels darrers anys. Al conjunt de l’Estat, l’avanç és lleugerament superior (del 0,7%), mentre que el registre per al conjunt de la zona euro és molt inferior (0,2%).

Els serveis i la construcció mantenen una forta expansió

El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic- s’accelera fins al 3,3% interanual el quart trimestre del 2018, tres dècimes més que el tercer trimestre. Els indicadors d’activitat assenyalen increments a totes les branques, però en particular segueix destacant el comportament més dinàmic de les activitats professionals, científiques i tècniques. Quant a l’activitat turística, el nombre de turistes estrangers s’estabilitza (-0,8% de gener a novembre), però destaca el fort creixement de la seva despesa, que augmenta un 6,4% anual fins al mes de novembre.

La moderació del PIB durant el quart trimestre s’explica fonamentalment pel comportament del sector industrial, que es contrau (-1,5% interanual) per primera vegada des de l’inici de la recuperació, en paral·lel al retrocés del conjunt de l’Estat (-1,1%). La indústria és el sector més exposat a l’exterior i per tant és el més directament afectat per la dinàmica de la demanda externa, en un context de desacceleració del comerç mundial i de creixement feble dels principals socis comercials. De fet, el comportament desfavorable del sector industrial és generalitzat a les grans economies de la zona euro. D’altra banda, a Catalunya la desacceleració en les exportacions de béns (que augmenten un 1,9% fins al novembre, en preus corrents) també és indicativa d’un afebliment de la demanda externa.

La construcció modera lleugerament la forta expansió dels darrers trimestres, amb un creixement d’un 4,0 % interanual, per sobre de la resta de grans sectors. Aquest dinamisme també queda reflectit en les dades del mercat de treball en aquest sector, amb creixements força destacats (un 5,4% l’afiliació a la Seguretat Social durant el quart trimestre).

La taxa d’atur en mitjana anual cau al valor més baix en 10 anys

Els darrers mesos l’economia catalana ha seguit generant ocupació a bon ritme. L’ocupació segons l’EPA ha crescut un 2,3% interanual el quart trimestre i un 2,7% en el conjunt del 2018. La taxa d’atur repunta lleugerament el quart trimestre (11,7%) a causa del fort dinamisme de la població activa, però en el conjunt del 2018 baixa fins a un 11,5%, el valor més baix en deu anys, i gairebé dos punts per sota de la taxa del 2017 (13,4%).

Avui et destaquem
El més llegit