La indústria, vector de recuperació econòmica a Catalunya

40 propostes per ajudar a la resposta política i econòmica contra la Covid-19

Apostar per la indústria en temps de coronavirus | iStock Apostar per la indústria en temps de coronavirus | iStock

La pandèmia de la Covid-19 ha comportat una emergència sanitària global que ha evolucionat en una crisi econòmica i social contundents, d’una naturalesa i profunditat inèdites fins a l’adveniment víric. Però les crisis no són alienes a l’evolució de la societat. Sabem per experiència que de tals conjuntures se’n surt, millor o pitjor, en funció de les decisions preses i de les accions executades.

És evident que cal activar polítiques i accions que ajudin a superar la crisi i que es despleguin amb celeritat i amb l’ambició de transformar en positiu el sistema productiu, accelerant esforços i inversions per resoldre els reptes que -ja abans de la crisi de la Covid-19-teníem identificats: el canvi climàtic, els impactes de la digitalització i una millor distribució del valor generat per l’economia. La indústria pot ser, en aquest marc, el vector sobre el què pivotar la recuperació econòmica al nostre país. Perquè estem preparats i per la seva capacitat de crear valor afegit de qualitat, i majors i més estables nivells d’ocupació i repartiment de riquesa.

L’Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya han volgut sumar la seva veu al conjunt de la societat catalana, en la voluntat de ser actors proactius en forjar el futur al voltant d’una indústria competitiva i sostenible, que vol ser palanca d’equitat i benestar. Ho hem fet amb el document La indústria: vector de recuperació econòmica a Catalunya, on recollim 40 propostes i recomanacions concretes per ajudar a donar forma a la resposta política i econòmica i a les iniciatives de les empreses i professionals, per sortir de la crisi de la Covid-19.

Creiem que les prioritats en aquest moment són:

• Impulsar de manera coordinada l'activitat industrial, en línia amb les directrius de salut pública i, alhora, de transformació d’acord amb els objectius de l’estratègia industrial que proposa la UE per al període 2020-2030.

• Assegurar la continuïtat del teixit industrial, contribuint a generar PIB a curt termini i que aquest es capil·laritzi eficientment en el conjunt de la societat.

• Prendre mesures transformadores que modifiquin estructuralment les mancances dels nostres sectors industrials.

• Actuar des de la competitivitat, la transversalitat sectorial i la col·laboració publico-privada.

Ja l’any 2013 culminàvem a Catalunya una reflexió de caire transversal sota el títol +Indústria, a fi i efecte de reforçar el sector industrial com a resposta catalana a la crisi financera de fa una dècada. S’explicitava aleshores que “la indústria en la majoria dels països avançats -aquells que han encapçalat el desenvolupament mundial en els darrers dos segles- no només n’ha estat l’element vertebrador, i motor, de les economies, sinó també un dels factors principals en la configuració de la seva organització social”. Però és que, a més a més, en aquesta ocasió, altres sectors tindran més dificultats durant els propers mesos per actuar de motor de la recuperació econòmica.  Més recentment, els Pactes Nacionals per a la Indústria i per a la Societat del Coneixement han tornat a situar els aspectes claus de progrés al centre del taulell amb propostes concretes.

Més info: Paraules i persones

Amb tota probabilitat no es mobilitzaran tots els recursos econòmics que una situació com la que travessem requeriria. Però tanmateix seran molts. I generaran un deute públic que caurà sobre les espatlles de les generacions més joves. Això afegeix més responsabilitat a l’hora d’encertar com orientar el seu destí de manera que, al mateix temps que són útils per construir ponts per les persones i empreses afectades per la crisi, accelerin transformacions estructurals.

Creiem que disposem de prou elements, prou reflexió i prou referents i, d’altra banda –n’hem de ser conscients–, no tenim temps. No es durà a terme tot en un dia, però es poden reforçar ja les bases i els instruments per concentrar els esforços. El que es faci ara determinarà el país en la propera dècada. No es l’hora de repensar-ho tot –tenim la sort de què molt ja s’ha fet darrerament–, és el moment de triar, de prioritzar i d’actuar. De ser eficients, per accelerar el canvi a millor del perfil competitiu del país.

Les accions que es despleguin han d’ajudar a crear a curt termini PIB i minimitzar els impactes de la crisi de la Covid-19. Però també representen l’oportunitat per actuar amb una visió estructural allà on ja teníem diagnosticada la necessitat de transformar la societat amb un esforç público-privat, des d’una economia i des d’una indústria més sostenibles, eficients i competitives com a palanques d’equitat i benestar per al nostre país.

Propostes i recomanacions d’Enginyers Industrials de Catalunya:

Indústria de la Salut i la Seguretat

1. Capturar els aprenentatges de l’experiència adquirida al sistema de salut durant la crisi

2. Promoure que la indústria diversifiqui cap al sector salut en col·laboració amb startup’s

3. Introduir canvis en el sistema de valoració de les compres públiques més enllà del preu

4. Pagar als proveïdors del sistema públic sense les demores habituals, injectant liquiditat

Transició Ecològica

5. Impulsar la compra pública verda incentivant els productes reciclats

6. Fomentar la investigació pública i privada alineada amb el Green Deal i l'economia circular

7. Crear una oficina per a la captació de fons estatals i europeus, especialment per a PIME’s

8. Fomentar la reutilització dels recursos bàsics, com ara l’aigua, mitjançant el seu tractament

Energia

9. Agilitzar el procés administratiu de tramitació de projectes d’energia eòlica i fotovoltaica

10. Acompanyar, amb deduccions fiscals d’impacte i subvencions, les inversions d’autoconsum

11. Donar solucions a curt i mig termini per una tarificació més competitiva de l’energia elèctrica

12. Promoure l’ús de la biomassa al llarg del territori acompanyant de campanyes ocupacionals

Mobilitat

13. Revisar el Pla estratègic integral de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025

14. Fomentar la demanda de vehicles de mobilitat sostenible

15. Accelerar les inversions en infraestructures crítiques per a la mobilitat

16. Perllongar els ERTO’s més enllà de l’estat d’alarma mantenint actius els treballadors

Construcció i infraestructures

17. Impulsar la rehabilitació dels habitatges i equipaments i la construcció de consum zero

18. Incrementar el parc d’habitatge amb protecció

19. Promoure la formació dels professionals del sector: enginyers, arquitectes, instal·ladors

20. Habilitar inversions públiques en infraestructures i la gestió de Ports i Aeroports

21. Invertir en la resiliència de les ciutats i del territori per adaptar-se als efectes del canvi climàtic

22. Agilitzar la tramitació administrativa dels projectes

Indústria 4.0

23. Actualitzar el Pacte Nacional per a la Indústria, en especial, el Programa PROACCIÓ

24. Desplegar les accions proposades pel Consell de Formació i Ocupació

25. Orientar el finançament públic cap a projectes d’inversió de la Indústria 4.0

Societat digital

26. Accelerar la Transformació Digital completa de totes les Administracions catalanes

27. Dotar el territori de la més completa i moderna xarxa d’infraestructures TIC

28. Disposar d’un marc jurídic i de seguretat (física, ciberseguretat i legal) en l’entorn digital

29. Potenciar les vocacions i els estudis STEM, també entre les dones

La recerca i el desenvolupament. Economia del coneixement

30. Assegurar el finançament als actuals equips de recerca i innovació pública

31. Accelerar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

32. Incrementar el grau de cooperació del sistema de coneixement públic i privat

33. Prioritzar la Llei de la Ciència de Catalunya i els nous organismes i fórmules de mecenatge

Compra innovadora i cadenes de subministrament locals

34. Promoure els acords logístics entre petites i mitjanes empreses per millorar la competitivitat

35. Creació de plataformes i marketplace’s de comerç online per al petit comerç

36. Potenciar la proximitat geogràfica, entre d’altres criteris, en les compres públiques

37. Reforçar la presència en els mercats internacionals, mitjançant la xarxa d’ACCIÓ

Emprenedoria i PIME’s

38. Assegurar la liquiditat, mitjançant finançament públic-privat, posant en valor l’ICF

39. Col·laborar amb agents professionals i econòmics per fomentar l’augment de dimensió

40. Desplegar mesures fiscals que premiïn la cooperació i les fusions entre empreses

Més informació
La indústria química de Tarragona davant l'emergència sanitària
Ara, més que mai, toca apostar per la indústria
Avui et destaquem
El més llegit