L'emprenedoria per necessitat recula a Catalunya

La recuperació econòmica fa que menys gent engegui un projecte perquè no troba feina

"L'emprenedoria forçada ha anat disminuint, segurament gràcies a l'alentiment de la duresa de la crisi", aquesta és una de les principals conclusions que es desprèn de l'últim informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM), presentat aquest matí al BizBarcelona. Carlos Guallarte, director del GEM Catalunya i professor de l'UAB ha reiterat aquesta conclusió: "S'ha produït un retorn als valors d'abans de la crisi i la gent que empren perquè no troba feina ha disminuït".

Oportunitats, habilitats i economia
L'emprenedoria a Catalunya és de més qualitat tan en els motius que justifiquen els projectes emprenedors com pel que fa al seu índex de supervivència i consolidació. L'índex d'activitat emprenedora (TEA), mostra que el 6,42% de la població adulta catalana està involucrada en activitats emprenedores inicials. Segons Guallarte, "La decisió de crear una empresa depèn de tres factors: "Oportunitats, tenir les habilitats i de factors econòmics i socioculturals", i aquests són els que s'ha estudiat per realitzar l'informe.

Per oportunitats, segons l'estudi, qui ho fa perquè té una idea i sap com materialitzar-la i treure'n rèdits se situa en el 5,2%, per sobre del nivell espanyol (del 4,2%) i a prop dels registres europeus (del 5,8%). Els qui ho fan per necessitat han baixat 6,6 punts percentuals des del 2012, fins l'1,2% i ja per sota dels valors espanyols i europeus, de l'1,4% i 1,5%, respectivament. La relació de les dues taxes fa que Catalunya es trobi en línia amb les economies basades en la innovació i per sobre de la mitjana europea.

Sobre l'evolució de l'opinió que emprendre aporta estatus social i econòmic, "portem dos anys de recuperació de perspectives, però encara 10 punts per sota dels països europeus", ha explicat Guallarte.

Així mateix, el 77% dels emprenedors que han participat en l'enquesta d'aquest informe critiquen la dificultat d'accés al finançament. A més, una de les dificultats que més de la meitat dels enquestats pateixen és el poc suport per part de l'administració.

D'altra banda, Guallarte ha destacat el paper de les dones emprenedores, que en 2015 ha augmentat i ha retallat la diferència en relació als homes, fins a situar-la en 0,2 punts percentuals.

Per la seva banda, Enric Genescà, col·laborador del GEM Catalunya i professor de la UAB ha denunciat que s'atribueix a la mida de les empreses tots els mals de l'economia. Per això, Genescà apunta: "Si millorem la qualitat de l'emprenedoria millorarem la dimensió de les empreses".

Perfil de l'emprenedor
La mitjana d'edat dels nous emprenedors es va situar en 38-39 anys, i en 48 en el cas dels emprenedors consolidats, tot i que ha estat el segment entre 19 i 34 anys el que va mostrar una taxa emprenedora més elevada (7,4%).

Així i tot, els catalans amb una major tendència a emprendre són aquells amb uns nivells de formació superiors, que van registrar una taxa emprenedora del 24,4%, molt per sobre de la mitja espanyola (14%) i europea (11%) per a aquest col·lectiu.

Suport del Govern
Segons ha explicat Joan Aregio, secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, durant la introducció de l'estudi, "estem tornant a la normalitat" pel que fa a la tendència emprenedora d'abans de la crisi. Així mateix, Aregio ha apuntat que "des del govern ens el creiem, el model de l'emprenedoria i per això impulsem el programa Catalunya Emprèn". 


De la seva banda, Marc Castells, vicepresident segon i president delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, ha afegit que "Aquest estudi va molt bé per concretar les polítiques econòmiques sobre emprenedoria" i que, per exemple, una de les iniciatives que es desprèn del seguiment del GEM és que "hem d'estendre la cultura emprenedora a l'escola". En aquest sentit, "11.000 alumnes de cinquè de primària han creat la seva primera empresa enguany i així han après valors com ara l'esforç i la tenacitat".
Avui et destaquem
El més llegit