Com implementar el Big Data a l'empresa?

L'aposta per la innovació no ha de fer oblidar els aspectes ètics i legals dels ciutadans que desconeixen l'explotació de les dades per part de les empreses

Avui en dia el Big Data és un actiu amb un valor semblant al del petroli. Gràcies al Big Data podem extreure una ingent quantitat d'informació que pot ajudar a predir tendències, prendre decisions i en definitiva fer créixer l'empresa. De fet, en l'actualitat, molts sectors relacionats sobretot amb el màrqueting, la salut o les finances, integren el Big Data amb l'objectiu de millorar els seus processos i negocis. Però què cal tenir en compte en l'àmbit legal per implementar el Big Data a l'empresa?

Tenint en compte que la tecnologia és molt més ràpida que les lleis, ens podem trobar amb una sèrie de buits legals, ja que les tecnologies Big Data constitueixen un nou paradigma que es nodreix principalment d'Internet i de les dades massives. Ara bé, si volem actuar amb precaució, haurem d'establir una estratègia legal en paral·lel a l'estratègia de negoci.

És a dir, podríem fer quelcom semblant a un PIA (Privacy Impact Assessment), però on no només tinguem en compte l'impacte de privacitat que pot tenir la implantació o aprofitament del Big Data al nostre negoci sinó també altres factors.

Què és un PIA o estudi d'impacte de la privacitat?
Un PIA és un estudi que permet analitzar un projecte en fase inicial amb l'objectiu de determinar quin impacte suposa aquella idea per a la privacitat i la protecció de les dades personals. Ens ajudarà a identificar els tractaments de dades que volem fer, identificar els possibles riscos que pot suposar, preveure mesures abans que es produeixin certes situacions i fins i tot adoptar procediments de solució de problemes relacionats amb la privacitat un cop s'haguessin produït.

Un PIA no només té per objecte l'anàlisi de l'impacte en el tractament de dades que efectuarem de possibles usuaris i/o clients, sinó també té en compte els riscos corporatius. Per exemple, les mesures de seguretat informàtica a tenir en compte; o legals, com el fet que no estiguem complint internament amb altres normatives aplicables, com la protecció de dades o la llei de comerç electrònic.

Si volem emprar el Big Data, és important, doncs que analitzem el que volem fer i com ho volem fer, per a veure fins on arriba i quins riscos presenta per a la privacitat dels usuaris afectats, o per a la seguretat de la nostra empresa.

Cal fer altres estudis d'impacte?
Doncs sí. Si volem extreure informació d'altres fonts, cal que tinguem en compte que, o bé són públiques (Open Data) i lliures de tots els drets i ens permeten fer-ho; o bé caldria que respectéssim les seves normes o regles.

Així, per exemple, si volem agafar informació de la pàgina web d'algú altre sense la seva autorització, podem estar infringint no només els seus avisos legals (condicions d'ús, normes de la comunitat, etç), sinó també incórrer en supòsits d'infracció de la propietat intel·lectual o drets d'autor, drets d'imatge o dret de marques, fins i tot. Cal que anem amb compte, ja que aquest tipus d'infraccions comporten sancions econòmiques.

Emprar algoritmes per recavar informació sense tenir en compte d'on prové, fer web scraping, crawling o spidering software, entre d'altres, per extreure informació, pot comportar una sèrie d'infraccions legals que, en funció de l'empresa que ho implementi i el territori on ho faci i/o d'on ho extregui, pot suposar el tancament d'un negoci.

El Big Data serà útil sempre que, com diuen els investigadors del MIT McAfee i Brynjolfsson, es gestioni el canvi a les empreses tenint en compte cinc aspectes crítics: lideratge (cal fer les preguntes correctes i l'estratègia adequada per aconseguir objectius amb el Big Data); gestió del talent; tecnologia escalable i de fàcil integració; presa de decisions i cultura corporativa d'implementar noves formes d'analítica, és a dir, una nova educació dins les empreses que tingui l'anàlisi de dades massives.

Així doncs, si volem aplicar el Big Data al nostre negoci no podem obviar aquests aspectes legals que poden ser molt importants també per a una bona estratègia del negoci.
Avui et destaquem
El més llegit