Com incrementar els beneficis d'una empresa?

No existeix una fórmula magistral, però la correcta gestió del marge de manera transversal permet incrementar la rendibilitat fins al 20%

No existeix una fórmula magistral que permeti generar i incrementar els beneficis. Cada empresa és un món i els camins per arribar a obtenir beneficis són diferents. Encara subsisteixen molts mites erronis sobre el concepte de benefici, el seu origen i que representa realment per l'empresa que fan que, obtenir-lo sigui més fruit de la sort i de la casualitat que d'una gestió enfocada al benefici.

Des de sempre l'èxit de les empreses s'ha mesurat en funció de l'increment de les vendes o de la quota de mercat, considerats l'única manera per generar els beneficis esperats. Aquest és el primer gran error. L'èxit real de les empreses es mesura per la seva rendibilitat i la seva capacitat de generar beneficis perquè sense beneficis les empreses moren i desapareixen.

Que és el benefici?
És el primer punt que l'empresa ha de tenir molt clar. El benefici d'una empresa és el resultat obtingut després de cobrir tots els seus costos variables i fixos. Per tant el benefici està directament relacionat amb el concepte de vendes però sobretot amb el concepte de marge, perquè sense marge, mai tindrem benefici tot i aconseguir augmentar les vendes.

Que és el marge?
Per la majoria de les persones, el marge representa el benefici de l'empresa. És un greu error. El marge, no és un benefici. És un ingrés de les vendes per cobrir els costos fixos de l'empresa i el benefici planificat. Per tant si el benefici està inclòs en el marge, aquest es converteix en l'únic objectiu real, molt per sobre del volum de vendes o de la quota de mercat. Obtenir aquest marge no s'improvisa. Es gestiona i, ben gestionat, permet incrementar la rendibilitat fins al 20% amb els mateixos costos, afavorint la independència financera de recursos externs.

Les 10 claus del marge i del benefici
Existeixen deu claus que aplicades correctament en les empreses, ajuden a incrementar la rendibilitat i l'obtenció del benefici planificat.

1. Fixar el marge i el benefici planificat com l'objectiu principal de l'empresa.
2. Clarificar i classificar correctament els costos fixos i variables de l'empresa. Si el benefici s'obté una vegada cobert els costos de l'empresa, s'han de conèixer en detall.
3. Canviar per sempre el sistema de costos totals per un sistema de costos directes, més dinàmic i més proper a la realitat de l'empresa.
4. Desglossar i analitzar tots els marges de l'empresa per facilitar la presa de decisions estratègiques enfocades a incrementar la seva rendibilitat facilitant l'obtenció del benefici planificat.
5. No competir mai únicament per preu. Els clients no compren objectes. Compren valor afegit com són confiança, utilitat, satisfacció, imatge, ...
6. Fixar els preus en funció d'aquest valor afegit i mai sobre els costos interns. El preu és el valor que el client atribueix als productes sense preocupar-se per les dificultats o els costos de fabricar-lo.
7. Revisar i adaptar tots els preus de venda, a la realitat del mercat. El preu és l'eina més poderosa per incrementar els beneficis de l'empresa i la més perillosa si s'utilitza com arma de guerra de preus per incrementar les vendes. L'empresa ha de perdre la por a apujar els preus.
8. Organitzar i incentivar tota l'empresa sobre el marge i el benefici i no sobre les vendes. Implantar sistemes d'informació clars i transversals que impliquin a tots els departaments en aquest objectiu.
9. Invertir els recursos només en productes, clients i mercats rendibles per l'empresa, abandonant aquells no l'hi aportin beneficis.
10. No Fixar els objectius de l'empresa sobre increment de vendes basant-se en històric L'únic objectiu prioritari de l'empresa, és la necessitat de marge per cobrir els seus costos fixos i el benefici.

Obtenir benefici no és fàcil, però és possible, encara que l'empresa estigui actuant en mercats estancats o en recessió. Si l'empresa vols resultats i beneficis ha de començar per analitzar-se a fons. Si ho fa seriosament, els resultats vindran perquè totes les suposicions, tot el que pensava conèixer sobre els seus productes, serveis, clients i mercat haurà canviat completament. La pregunta clau per qualsevol empresa és què és més important? Les vendes o el benefici? Les empreses s'han de gestionar amb un sol propòsit. Obtenir resultats i generar beneficis.
Avui et destaquem
El més llegit