Les persones que ajuden altres són més felices que les que busquen l'èxit individual | Acistock
Les persones que ajuden altres són més felices que les que busquen l'èxit individual | Acistock

Com mesurar la felicitat dels treballadors

L'enfocament cap al treball en equip amb la mirada posada en les altres àrees de la vida de l'empleat, clau perquè tothom se senti satisfet al lloc de treball

Què és la felicitat, una realitat o una ficció? Es neix o es fa la felicitat? Avui dia encara no sabem com funcionen els mecanismes de la felicitat, en canvi curiosament coneixem més els que van lligats amb la tristesa i com impacten al cervell de les persones. El que sí que tenim pels estudis que circulen és que la capacitat per ser més o menys feliç no ens ve donada, sinó que la construïm al llarg de la nostra vida amb les decisions que prenem. I que si el benestar fluctua en funció dels esdeveniments, la felicitat també ho fa.

On sembla que hi ha consens és que les persones que ajuden altres són més felices que les que busquen l'èxit individual. Fet que porta a pensar que una educació més centrada en comportaments altruistes serà millor que una educació centrada en la competitivitat, si volem que els nostres joves de grans siguin més feliços. Els qui troben l'equilibri entre treball, família, amistats i oci solen ser més feliços que els qui anteposen la seva carrera a qualsevol altra prioritat.

Si el benestar fluctua en funció dels esdeveniments, la felicitat també ho fa

Pensem que cal tenir èxit per ser feliços. I el cervell actua a l'inrevés, ja que els mecanismes fisiològics que s'activen en l'afany de la competitivitat són contraris als de la felicitat. La felicitat no la compra els diners. Encara que no coneguem en profunditat com funciona la felicitat, si sabem el que ens ajuda a fer-la possible, per si volem millorar la satisfacció de les persones dins les empreses.

Primerament, haurem de primar l'enfocament de l'organització i de les persones que en formen part cap a la salut, el benestar, la qualitat de vida, les fortaleses, l'assoliment, tot plegat al costat positiu de la realitat. Segons diuen (Martin Seligman) "les persones es divideixen en dues, les que porten un SI o les que porten un NO escrit en el seu interior. I això ho determina tot".

Les noves generacions

La felicitat són emocions i relacions positives, compromís, sentit i assoliment. Aquests són paràmetres que sí que podem mesurar, tenim prou instruments, i que ens diran si les persones que les integren formen una organització feliç o trista. Però de la mateixa manera que les persones canvien al llarg de la seva vida, l'economia i els mercats també ho fan, i les empreses s'han d'adaptar. No ens ha d'estranyar enquestes recents on el 56,6% dels enquestats no deixarien el seu lloc de treball encara que no fos feliç en ell, ja que la situació del mercat laboral és complicada.

Treballador feliç és igual a treballador productiu. Una cosa va lligada a l'altra

Aquest és un dels grans reptes que tenen les organitzacions avui dia, com fer més atractiva l'empresa als seus treballadors. Tot plegat tenint en compte el canvi generacional que s'està produint amb l'entrada dels millennials, que els interessa per sobre de tot els programes de formació i desenvolupament i la flexibilitat de l'horari laboral.

Segurament el futur, (potser demà), la felicitat a les organitzacions es podrà mesurar valorant com de connectats estan els seus professionals amb la feina que fan i amb el seu pla de carrera, en cas contrari ajudant-los en la sortida, i com les empreses adeqüen els espais i faciliten organitzacions flexibles on els seus líders donin clars exemples d'autenticitat i congruència. Al final tots serem més feliços, perquè treballador feliç és igual a treballador productiu. Una cosa va lligada a l'altra.

Més informació
La política de la felicitat
L’autèntica revolució dels somriures
"Sense mesurar la felicitat és impossible saber si l'empresa realment ajuda els empleats"
Avui et destaquem
El més llegit