Com protegir legalment un videojoc?

L'experta Vanesa Alarcón, advocada i directora d'Avatic Abogados, explica com convertir un videojoc en un actiu segur per al seu creador i comercialitzar-lo per treure'n un rendiment

Avui en dia, el món del videojoc està revolucionant el sector audiovisual. Si fa uns anys, coneixíem el videojoc com un joc electrònic amb què una o diverses persones podien jugar gràcies a un suport o equip informàtic (consola, ordinador, videoconsola...), en certa manera estàtic i amb les persones que estaven ubicades al nostre voltant; actualment, amb la irrupció de les noves tecnologies i Internet, podem jugar amb persones de l'altra punta del món i en dispositius molt més petits i dinàmics, com els smartphones o tabletes, gràcies a l'aparició d'aplicacions mòbils.

Això fa que les vies de protecció d'aquest tipus de creacions, es torni cada vegada més complexa i per tant, si ets creador d'un videojoc a Espanya, cal que tinguis en compte els següents consells des de dos punts de vista:

1- Protecció com a creador enfront persones que tenen accés al teu videojoc o als qui expliques la teva idea
Al sistema legal espanyol les idees simples no es protegeixen. Es requereix un cert nivell de desenvolupament. Per tant, si tens idea de crear algun videojoc i vols compartir-ho amb més persones perquè t'ajudin a executar-ho, el primer que recomanaríem és que els hi fessis signar un acord de confidencialitat pel qual, en accedir a aquesta informació, es comprometen a no fer-ne difusió, ni aprofitar-se'n ni copiar res. D'entrada, seria el més adequat i llavors, en funció de la distribució de la feina amb aquestes persones, es determinaria el tipus de contracte a subscriure.

Per exemple, pot ser que sigueu diferents persones implicades en el desenvolupament del videojoc o que unes quantes persones en siguin els creadors. Per evitar conflictes, podríem regular aquesta situació en un contracte de col·laboració, on es determini la titularitat de cadascú i els drets d'explotació que li correspondran, en el seu cas.

Si d'altra banda, tu tens la idea i només encarregues l'execució i desenvolupament del videojoc a un tercer, et recomanem que firmis un contracte de desenvolupament amb aquesta empresa o professional, on detallis la teva titularitat i els drets que corresponen a cada un. Abans de fer qualsevol cosa, consulta un expert per tal de veure el contracte i clàusules que més et convinguin ja que els contractes tipus no són adequats per a totes les situacions.

Un cop tinguis desenvolupat el teu videojoc, o en funció dels casos i els teus interessos, abans, pot ser que t'interessi efectuar algun tracte de comercialització, amb editors o publishers. Els publishers, normalment, inverteixen en el teu producte o videojoc per a poder acabar-lo i comercialitzar-lo, estableixen un pla de negoci, una estratègia de màrqueting i de distribució. Si bé, abans de firmar qualsevol contracte d'aquest tipus, et recomanem analitzis beneficis, inconvenients i possibles riscos.

2- Protecció del videojoc en si i acreditació de la teva titularitat enfront qualsevol, com a mitjà de prova
Ara per ara, a Espanya, no es disposa d'una normativa específica que reguli aquest sector. A més, donades les diferents àrees implicades en la creació d'un videojoc, són diverses les normes a tenir en compte. En aquest sentit, cal que analitzem el videojoc des de dos vessants: com a programa d'ordinador, que seria la base a partir de la qual, la idea del videojoc, es porta a terme; i la vessant més estètica, que fa més atractiu el joc, per a la seva comercialització al mercat.

Des de la vessant com a programa d'ordinador, un videojoc està emparat per la Llei de Propietat Intel·lectual i es podria registrar davant el Registre de la Propietat Intel·lectual, equiparant-lo, en certa manera, a una obra literària, pel que fa al codi que emprem i que defineix la nostra obra. Però també hi ha altres fórmules de protecció, com la protecció mitjançant plataformes privades que ens permeten fer un registre i que serveix a títol de prova (per exemple, Safe Creative), el dipòsit notarial o sistemes d'Escrow, un sistema pel qual el titular dipositaria davant notari o un tercer de confiança, el codi d'aquest videojoc, acreditant així la data d'entrega i el dipòsit d'aquesta creació.

Amb Safe Creative, per exemple, podem fins i tot detallar el tipus de llicències d'ús que volem autoritzar respecte del nostre videojoc, mitjançant la menció, per exemple, a les llicències Creative Commons a través de la mateixa plataforma.

Recordem que a Espanya, el software com a tal, no és patentable ara per ara, a diferència dels Estats Units, excepte quan dóna solució a un problema tècnic. En aquest sentit, el software està emparat per la propietat intel·lectual i per tant, des que una persona el crea, com succeeix amb les obres literàries, ja n'és el seu autor i en realitat, no caldria certificar-ne formalment la titularitat. Si bé, de cara a acreditar que una persona n'és l'autor original, a defensar-se enfront tercers, el millor és disposar d'un mitjà de prova com els que hem comentat.

Des de la vessant més estètica, pot ser que ens interessi protegir el nom o marca que identifiqui el nostre videojoc (via registre de nom comercial o marca, davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques); l'aspecte gràfic i composició dels diferents elements (disseny, interfícies, audiovisuals...), via Registre de la Propietat Intel·lectual; els personatges que, en funció dels nostres interessos podríem registrar també via registre de la propietat intel·lectual o com a marca tridimensional, en funció dels casos, etc, així com el registre de marca pel que fa al nom del personatge principal, per exemple.

Totes aquestes eines, serveixen i s'han de tenir en compte tant pel què fa als videojocs "tradicionals" com els que provenen del món de les apps. En tots dos casos, el més adequat és fer un estudi sobre el videojoc en concret, per tal de determinar quina és la protecció més idònia. També cal tenir en compte una altra vessant de protecció que és la generada per la informació recollida dels nostres usuaris, tenint en compte que molts d'aquests videojocs et permeten el joc i interacció online. Així, caldrà que el nostre videojoc o plataforma online, disposi de les mesures informatives i de seguretat necessàries per a complir amb les normatives de protecció de dades, comerç electrònic, cookies i defensa del consumidor i usuari, a més de la resta de normes d'aplicació, vinculades amb el tipus de joc o servei que oferim, en definitiva.
Avui et destaquem
El més llegit