Com seduir i gestionar el talent 'millennial'?

La generació lligada a la tecnologia i la innovació diu 'no' a les feines convencionals i rebutja la figura tradicional del cap

El 70% dels millennials (mil·lennistes) se senten desconnectats de les empreses per les quals treballen. Una dada per reflexionar si tenim present que, l'any 2025 aquesta generació representarà el 75% dels treballadors del món. La seva incorporació a l'àmbit laboral està canviant les regles del joc d'una manera que les organitzacions tradicionals no sempre entenen ni aproven.

Mandrosos, inestables, capriciosos, exigents i infidels per naturalesa. The me, me, me generation, tal com els va batejar la revista Time. Aquesta és la imatge que els millennials arrosseguen entre l'antic règim de l'empresa. I, com tots els tòpics, hi ha una part de realitat, però això no és motiu per obviar que, generalment, es tracta d'un perfil de treballador creatiu, molt relacional i coneixedor de primera mà de les noves tecnologies. Unes qualitats que les organitzacions no poden deixar escapar.

Les empreses necessiten atraure i gestionar el talent millennial i, no, no tot es redueix a instal·lar un sala de ping-pong a l'oficina.

Prepara un pla de futur
Sí, és cert. La generació del mil·lenni té problemes de concentració i, en general, els costa treballar en projectes a llarg termini. Però no vol dir que no pensin en el futur. De fet, bona part dels membres d'aquesta generació necessiten la resposta a una sola pregunta: "per què han de treballar per aquesta empresa?". En la resposta, el millennial espera saber com l'organització l'ajudarà a aprendre, créixer i desenvolupar-se en la seva carrera. En definitiva, espera un pla que l'engresqui.

Els diners importen, fins a cert punt
Els augments salarials també són una bona fórmula de motivació per als millennials o mil·lennistes, però tenen un efecte gasosa que, a més, té un límit. Els estudis demostren que quan els ingressos d'una família arriben als 75.000 dòlars anuals, desapareix la sensació de millora del benestar. En canvi, les concessions a la flexibilitat en el treball i la creació de projectes en els quals puguin desenvolupar les seves habilitats ajuden a involucrar-los i retenir-los.

Promou l'ús de la tecnologia
Les xarxes socials formen part de la vida dels millennials i, en moltes ocasions, també són eines de comunicació i treball. Per això, l'època de les prohibicions i els tallafocs ha passat. Per atraure i retenir el talent d'aquesta generació, l'empresa ha de mostrar-se activa i actualitzada en l'ús de tecnologia, demostrar que coneix, domina i utilitza les últimes eines pel treball del dia a dia. Actualitzar l'organització jugarà a favor de la productivitat i del desenvolupament professional dels treballadors.

Ofereix espais per la creativitat
Ja hem dit que la creativitat és una de les característiques comunes entre la generació millennial, però si l'organització no la fomenta, pot provocar la frustració i l'estancament del treballador. Empreses com Google permeten que els seus empleats dediquin el 20% del seu temps al desenvolupament de projectes propis. Com a resultat d'aquesta estratègia han sorgit alguns dels productes més rendibles per la companyia, com AdSense. Aquest és només un exemple de les desenes d'empreses que ja permeten que els seus treballadors dediquin el seu temps a la creació de projectes propis i benefici tant del seu desenvolupament com del de l'empresa.

Canvia el rol del cap pel de tutor
Les organitzacions han de canviar per atraure el talent millennial, però un canvi teòric no serveix sense un canvi en les persones. La figura del cap de "ordeno y mando" ha quedat desfasada. La generació millennial rebutja la figura tradicional del cap. En canvi, valoren la figura del tutor/ coach. Un superior capaç d'entendre les seves necessitats, de guiar-lo durant el seu creixement professional i de valorar-lo en l'àmbit personal i professional. Perquè la frontera entre feina i vida personal també és difosa per aquesta generació. Tot és vida.
Avui et destaquem
El més llegit