Quan és el moment per formar un consell de família? Ara!

Comptar amb un òrgan que contribueixi a l'harmonia familiar i a unes preses de decisions objectives, meditades i consensuades és clau

El consell de família és un òrgan útil per a les empreses familiars | iStock El consell de família és un òrgan útil per a les empreses familiars | iStock

En una època complexa com l’actual, plena d’incerteses, desafiaments i reptes, on s’han de prendre decisions d’enorme transcendència, les famílies empresàries han d’estar més cohesionades que mai i compromeses amb el projecte empresarial. Sabem que set de cada 10 companyies prenen decisions estratègiques que afecten el seu futur en reunions informals on els diferents membres de la família parlen de les seves visions, inquietuds, neguits, discrepàncies i expectatives, sense disposar d’un òrgan de gestió formalment constituït que generi un entorn de confiança, transparència i diàleg.

Per aquest motiu, ens cal tenir un "consell de família": un instrument voluntari d’autogestió i debat que té com a principals funcions prendre decisions estratègiques, actuar com a element de relació entre la família, el consell d’administració i la direcció de l’empresa, preparar la successió i prevenir l’aparició de conflictes familiars. El consell de família contribueix a l’harmonia familiar i fa que la presa de decisions sigui més objectiva, meditada i consensuada.

Una situació freqüent és que moltes famílies empresàries només es plantegen la necessitat d’un consell de família quan s’ha de donar pas a segones o successives generacions, o es troben davant de situacions delicades que provoquen tensions.

El consell de família és un instrument voluntari d'autogestió i debat per prendre decisions estratègiques, preparar la successió i prevenir l'aparició de conflictes

Com a entitat formada per més de 100 empreses representatives del teixit empresarial català, a l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) hem cregut necessari liderar un projecte de conscienciació i divulgació dels beneficis d’aquest instrument i crear una guia gratuïta que serveixi com a impuls per a les famílies indecises i com a eina de reflexió per a les empreses que encara no han començat a pensar en la necessitat de posar-hi ordre.

Competències separades

Un dels temes destacats a la guia és el necessari equilibri que ha d’existir entre el paper que desenvolupa el consell de família i la funció de l’òrgan d’administració de la societat, de manera que s’aconsegueixi transmetre la voluntat de la família a l’empresa, però sense envair les competències legals que té atribuïdes l’òrgan d’administració.

A més, es posa de relleu la importància de fomentar la implicació de tots els membres de la família en el projecte de futur, també a aquells que no treballen a l'empresa i que poden tenir en el consell de família el seu espai, un rol familiar i unes responsabilitats per no quedar-se despenjats. En definitiva, enfortir el compromís i les relacions interpersonals dins de l'empresa.

Els membres de la família que no treballen a l'empresa poden trobar en el consell de família un espai per no quedar-se despenjats

Un altre punt sensible és el relleu generacional, moltes vegades no resolt i desencadenant de la no-continuïtat d’alguns projectes empresarials. A Catalunya, les dades són preocupants, ja que el 49% de les empreses admeten que encara no tenen consensuada la forma com es produirà el relleu.

A l’ASCEF creiem fermament que les famílies empresàries han de poder construir dinàmiques constructives i perdurables en el temps que ajudin al desenvolupament del projecte empresarial i això només es construeix en un espai formal en què estiguin clarament establertes les regles del joc i on es potenciï el rol de cada membre de la família.

Més informació
La grandesa de l’empresa familiar
Acabar amb l'empresa familiar?
Avui et destaquem
El més llegit