10 consells per estalviar en la hipoteca

El sector de les hipoteques és dels que més ràpid es digitalitza actualment, per tal d'optimitzar el procés de contractació, des de la cerca fins a la signatura

La digitalització del sector de les hipoteques optimitza el procés de contractació | iStock La digitalització del sector de les hipoteques optimitza el procés de contractació | iStock

No hi ha àmbit que quedi al marge de la transformació digital. El sector de les hipoteques és un dels que més ràpid està evolucionant en aquest sentit gràcies a les hipotech, empreses de base digital dedicades a l'optimització del procés de contractació de la hipoteca, des de la cerca, la comparació i l'acompanyament integral, fins a la signatura i postsignatura. I tot, sense sortir de casa.

Sembla que comprar una casa continua essent un dels somnis més recurrents dels ciutadans (avui dia se signen més de 1.300 hipoteques diàries) i trobar el finançament per fer-ho de manera àgil, digital i transparent és una opció cada vegada més comuna. Segons un estudi elaborat pel centre d'estudis de Trioteca, la plataforma digital que acompanya l'usuari en tot el camí hipotecari, durant el primer trimestre del 2021, les sol·licituds d'hipoteques a la plataforma han augmentat un 66% respecte a l'últim trimestre del 2020.

Aquesta demanda creixent constata la confiança cada vegada major dels usuaris per l'ús de plataformes digitals per contractar la hipoteca. La tecnologia ha democratitzat el procés hipotecari, amb un major accés a la informació i amb l'aportació de nombroses opcions entre les quals s'ha d'escollir. No només permet trobar hipoteques amb millors condicions sense sortir de casa, també permet estalviar temps i diners.

El primer pas per contractar una hipoteca és buscar i comparar diferents productes amb les plataformes digitals

Us proposo un decàleg de recomanacions a tenir en compte a l'hora de contractar una hipoteca:

  • Buscar i comparar diferents hipoteques amb les plataformes digitals: gràcies a internet i a la tecnologia, actualment el procés de trobar la millor hipoteca que s'ajusti a les necessitats de l'usuari es pot realitzar de forma més eficient. Les plataformes digitals permeten conèixer totes les ofertes bancàries gràcies al seu motor de cerca, sense sortir de casa.
  • Estalviar també temps i energia: les plataformes digitals permeten accedir en un cop d'ull a totes les ofertes hipotecàries que ofereix cada banc sense sortir de casa i evitar concertar visites presencials d’una a una. A més, hi ha plataformes que tenen un component pedagògic: gràcies al seu equip d'especialistes, acompanyen al comprador, resolen tots els seus dubtes i l'empoderen perquè prengui la millor decisió.
  • Fixar-se en la TAE més que en el TIN: per saber el cost real d'una hipoteca, cal fixar-se en la TAE (Taxa Anual Equivalent), un indicador en forma de percentatge que inclou totes les despeses addicionals com la durada, els interessos, les despeses i les comissions bancàries, a més del cost de tots aquells productes que el client ha de contractar de manera obligatòria. La TAE es calcula sumant el TIN i les despeses (comissions associades i productes contractats vinculats a la hipoteca). Com més baixa sigui la TAE, més petita serà la quota mensual. En canvi, el TIN (Tipus d'Interès Nominal) és el tipus d'interès aplicat al capital concedit de la hipoteca que es paga de manera fixa en una quota mensual.
  • Triar entre un tipus d'interès fix o variable: aquesta és una de les decisions més importants i cada tipologia té els seus avantatges. El tipus variable suposa un estalvi inicial, encara que a llarg termini no es pot assegurar, ja que varia en funció de la fluctuació de l'euríbor. En canvi, un interès fix és més conservador en el temps, ja que suposa pagar sempre la mateixa quota.

Per saber el cost real d'una hipoteca, cal fixar-se en la TAE (Taxa Anual Equivalent), que es calcula sumant el TIN (Tipus d'Interès Nominal) i les despeses

  • La quantitat inicial aportada abaratirà la hipoteca: com més alts siguin els estalvis avançats a l'inici del procés, el comprador tindrà una major probabilitat d'aconseguir millors condicions de la hipoteca i, per tant, una quota mensual més reduïda durant tot el període de durada del contracte.
  • El perfil del sol·licitant: les entitats bancàries creen un perfil del sol·licitant de la hipoteca per realitzar l'oferta personalitzada. És clau tenir aquest perfil elaborat i ajustat a les necessitats del banc per obtenir una millor oferta. Trioteca acompanya l'usuari en la creació d'aquest perfil i l'acompanya per obtenir les condicions més favorables per a la seva hipoteca.
  • Ajustar els terminis de devolució: com més anys duri la contractació de la hipoteca, més interessos s'acabaran pagant a llarg termini, de manera que, si s'escurça la durada del préstec, els interessos que cal pagar es reduiran.
  • Atenció a les bonificacions: es tracta de productes relacionats amb l'operació, que en contractar-los ofereixen un TIN més baix. La bonificació més habitual és domiciliar la nòmina en aquest banc i, en aquest cas, no comporta un cost associat. No obstant això, sí que hi ha altres bonificacions, com poden ser les assegurances de la llar, que ajuden a conservar el valor de l'immoble, o bé de vida, que asseguren la devolució del préstec, que inicialment ajuden a rebaixar el tipus d'interès en el TIN, però és un cost que s'acaba reflectint en la TAE.
  • Abans de signar arres... revisar bé l'immoble que es compra: sens dubte, abans de formalitzar un contracte d'arres o una reserva, hem d'estudiar a fons la casa que es compra. Per a això, hem de sol·licitar la nota simple i l'informe juridicotècnic, per tal de tenir coneixement de la realitat jurídica de l'immoble i evitar sorpreses o inconvenients en formalitzar la compra de l'habitatge.

La digitalització també ha millorat el sector de les hipoteques, empoderant els ciutadans perquè tinguin un major coneixement del mercat

  • Canviar la hipoteca d'un banc a un altre: tenir una hipoteca no et lliga a un banc per a tota la vida. Amb la subrogació, es pot traslladar una hipoteca a una altra entitat amb condicions més avantatjoses. És un procés que val la pena estudiar per trobar una hipoteca amb millors condicions i més ara, quan els tipus d'interès es troben tan baixos. Realitzar una subrogació pot comportar un important estalvi en la quota mensual, de 150 euros de mitjana, i total del préstec hipotecari.

Amb les hipotech, el procés d’adquirir un habitatge mai havia estat tan àgil i comprensible. Sens dubte, la digitalització també ha millorat el sector de les hipoteques, empoderant els ciutadans perquè tinguin un major coneixement del mercat i puguin prendre, amb total transparència, la decisió que més s'ajusta a les seves necessitats.

Més informació
Les hipoteques, a la baixa: cauen un 23,5%
Trioteca o què cal saber abans de contractar una hipoteca
Avui et destaquem
El més llegit