L’educació financera per impulsar les finances sostenibles

Sostenibilitat i criteris ambientals, l'assignatura pendent de la societat espanyola

Educació econòmica per a les finances sostenibles | iStock Educació econòmica per a les finances sostenibles | iStock

Haig de reconèixer que sempre havia pensat que les finances sostenibles, també conegudes com a inversió socialment responsable, és a dir l’aplicació de criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG de les sigles en anglès) a les finances, arribarien per l’exigència de la societat, que demanaria a les seves entitats financeres invertir de manera responsable i sostenible.

La realitat ha estat ben diferent, actualment és l’oferta la que encapçala el progrés de les finances sostenibles, sigui per responsabilitat social corporativa, o per avançar-se a la demanda o ja sigui per la regulació europea que és i serà molt exigent en l’àmbit de la sostenibilitat.

En el moment de fer una inversió, s’acostuma a preguntar per la rendibilitat esperada, la liquiditat o el risc assumit, poques persones fan la pregunta de “en què s’inverteixen els meus diners?”, tot i que la inversió socialment responsable ja té unes dècades d’història i que segons Spainsif (la plataforma d’impuls de finances sostenibles de referència a Espanya) el 49% de la inversió ja es fa seguint criteris ESG, probablement aquesta dada s’expliqui pels grans inversors institucionals, perquè la realitat és que pel gran públic les finances sostenibles són unes grans desconegudes. I no és estrany, perquè les finances en general tampoc són una matèria que sigui de domini de gran part de la societat, en part per la creença que són molt difícils, en part per la desconfiança per la forma de comercialitzar alguns productes per part del sector financer i en part perquè a l’escola, de decisions financeres, se’n parla ben poc.

La realitat és que pel gran públic les finances sostenibles són unes grans desconegudes

Organismes internacionals com l’OCDE i la Comissió Europea fa anys que insisteixen en la importància de transmetre coneixements financers a la població en general i als joves especialment, per tal que en el futur puguin prendre millors decisions financeres i per tant gaudeixin de més benestar.

L’expansió de l’educació financera és un fet, per exemple a l’estat espanyol des del 2008 existeix el pla d’educació financera del qual ben aviat es coneixeran els objectius pel quadrienni 2022-2025. A més, existeix des de fa uns anys l’assignatura optativa d’Economia de 4t d’ESO on s’introdueixen conceptes bàsics de finances personals.

A Catalunya, el curs 2021-2022 començarà la desena edició d’EFEC, un dels programes d’educació financera més importants que es porten a terme al vell continent, on voluntariat del sector financer i econòmic, funcionaris i els mateixos professors dels centres de secundària imparteixen tallers on l’alumnat de 4rt d’ESO poden aprendre conceptes financers, tributaris i asseguradors. Aquest programa és possible gràcies a una col·laboració publicoprivada que durant les nou edicions anteriors han impartit gairebé 23.000 tallers a més de 141.000 alumnes dels centres escolars que voluntàriament ho han sol·licitat.

S’estan desenvolupant projectes per tal de poder generar materials de finances sostenibles per escoles i professorat

A EFEC es van introduir conceptes de finances sostenibles a la segona edició, i s’han anat incorporant nous conceptes a petició del professorat. A la pròxima edició s’incorporaran també als tallers els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per les Nacions Unides.

En paral·lel s’estan desenvolupant projectes per tal de poder generar materials de finances sostenibles per escoles i professorat, un exemple seria el projecte SFinLit (Sustainable Financial Literacy) on a banda de l’Institut d’Estudis Financers hi participen institucions de Finlàndia, Bèlgica, Grècia, Itàlia, Irlanda i Espanya que estan treballant per posar a disposició de les escoles de secundària materials per tal que els joves puguin aprendre la importància que les decisions financeres siguin sostenibles.

Avui en dia es dona el context per desenvolupar tant l’educació financera com les finances sostenibles, les institucions europees impulsen el desenvolupament dels dos conceptes perquè ajuden a acostar-nos als reptes del benestar social i la sostenibilitat. Cal fer un esforç per tal de donar a conèixer les finances sostenibles a la societat, i que s’assumeixin com s’està assumint la sostenibilitat en molts d’altres àmbits, perquè les finances seran sostenibles o no seran.

Més informació
La transició a l'economia circular és "urgent"
Avui et destaquem
El més llegit