El primer que cal saber és quant es consumeix i en quins períodes es produeix aquest consum | Acistock
El primer que cal saber és quant es consumeix i en quins períodes es produeix aquest consum | Acistock

Com puc estalviar en la factura de la llum (sent una pime)?

Desendollar els aparells durant el cap de setmana i apostar per la tecnologia LED permetria reduir un 25% la despesa energètica de les empreses catalanes

Una de cada dues empreses podria millorar la seva factura de la llum, estalviar gairebé un 25% en la seva factura, si implantés mesures d’eficiència energètica, segons el segon Informe de Comportament Energètic de les Empreses Espanyoles 2017 d'Endesa. Però com ho han de fer? Quins són els passos a seguir? El primer objectiu és poder optimitzar la potència contractada. Aquí, el primer que cal saber és quant es consumeix i en quins períodes es produeix aquest consum. El fonamental és poder adequar les necessitats de cada empresa a la millor potència i tarifa.

Per fer-ho, és aconsellable fer un estudi dels consums mitjançant un Diagnòstic Energètic que ens ajudi a saber la màxima i la mínima potència demandada pel client en cada període tarifari, i en funció d’aquest resultat i de la seva capacitat de modificació dels processos, si es considera adient, procedir a la seva optimització contractual i en la instal·lació. Per a tenir en compte totes aquestes variables el millor és que un gestor personalitzat ho analitzi i desenvolupi, així, un pla específic per l’empresa en concret.

L'Energia reactiva

En segon lloc, parlem d'energia reactiva, que és aquella generada per aparells elèctrics que necessiten crear i mantenir camps magnètics per al seu funcionament, com motors o fluorescents. Aquesta energia s’ha de transportar i influeix en l’estabilitat de la xarxa elèctrica, per això els clients que en produeixen i l’aboquen a la xarxa elèctrica han de pagar perquè aquesta energia sigui compensada.  Una bona opció per evitar pagar aquest concepte a la factura de la llum és compensar aquesta energia a les instal·lacions de cada client mitjançant una bateria de condensadors, que proporciona l’energia reactiva necessària a la instal·lació, amb la qual cosa es redueix o s’elimina la penalització per consum d’energia.

Per saber si és necessari i rendible instal·lar aquests equips, el primer que s’ha de fer és comprovar si en la factura de la llum s’està pagant aquest concepte, definit com a “Energia reactiva” i, si és així, el millor és posar-se en contacte amb un expert que pugui valorar les capacitats dels equips a instal·lar i avaluar d’aquesta manera la seva instal·lació.

Consums fantasma

D'altra banda, un 41% de les empreses tenen consums fantasma, que sembla ser els de més fàcil solució a curt termini. Aquest tercer pas per reduir la despesa energètica suposa incorporar hàbits senzills com deixar desendollats determinats aparells, o apagar-ne d’altres a través d’un botó per treure’n l’standby en acabar la jornada laboral. 

La realitat és que quan parlem de consums fantasma no només ens referim als standby dels equips –tot i que efectivament amb l’increment de la tecnologia a les llars i a les empreses és important desconnectar-los com a mesura d’estalvi– , sinó que també ens referim a aquells usos no productius de l’energia. Per exemple, és habitual trobar-nos els llums encesos d’una empresa en horari no laboral, amb equips de climatització que entren en funcionament el cap de setmana, o motors que es posen en funcionament en moments imprescindibles... Tots aquests elements de consum són els anomenats consums fantasma, que consumeixen energia i no produeixen treball, és a dir, produeixen un consum no útil. Per això s’ha de saber què, quan i on es produeixen per poder evitar-los amb la mesura que millor s’adeqüi en cada cas.

Tecnologia LED

Per últim, seria bona idea passar-nos a la tecnologia LED. És bo en gairebé tots els casos, ja que respecte de la il·luminació tradicional es produeix un estalvi del consum rellevant. És per això que, quan és necessari substituir lluminàries, el primer que cal plantejar-se és que les noves ja siguin tipus LED. D’altra banda, també és aconsellable fer una avaluació de quines zones de dins de les empreses seria més rendible canviar a aquest tipus de tecnologia, en el sentit que no totes les zones de les empreses generen un ROI (retorn de la inversió) rellevant, i per tant, no són rendibles a l'hora de realitzar una substitució total, sinó que la recomanació seria primer canviar les lluminàries d’aquelles estances on el retorn sigui més beneficiós.

L'Aquàrium, exemple d'estalvi 

És el que des d'Endesa vam fer el 2016 amb l'Aquàrium de Barcelona amb l’objectiu d’afavorir el benestar dels animals, ja que la tecnologia LED n’afavoreix les seves capacitats visuals i en disminueix el seu possible estrès. 

La nova il·luminació LED d'Endesa a l'Aquàrium | Endesa
La nova il·luminació LED d'Endesa a l'Aquàrium | Endesa

A més de beneficiar la fauna marina, la tecnologia dels nous llums permet disminuir considerablement el consum d’energia, potència i manteniment, contribuint a l'hora a l’estalvi energètic i reduint així la petjada de CO2 en 334,554 tones a l’any. Es calcula que l’estalvi anual que s’aconseguirà a l'Aquàrium de Barcelona amb aquesta nova il·luminació és de prop del 70%, uns 100.000 euros, el què es tradueix en una reducció de 221,675 kW de potència i 836.385 kWh/any d’energia.

Més informació
Està el comerç obligat a retolar en català?
Com demanar un augment salarial
Què es pot fer si suplanten la teva identitat a internet?
Avui et destaquem
El més llegit