Com evitar impagaments en la internacionalització empresarial

Una gestió financera sòlida i sostenible dins de l'empresa és imprescindible per afrontar possibles inconvenients derivats de la morositat en el comerç exterior

La prevenció és la millor estratègia per fugir de la morositat en el comerç exterior La prevenció és la millor estratègia per fugir de la morositat en el comerç exterior

La internacionalització s'ha convertit per a moltes petites i mitjanes empreses en la clau per a portar els seus negocis a l'èxit i, en algunes ocasions, en la principal sortida per al seu creixement. No obstant això, per a tenir èxit en aquest procés, a vegades no és suficient amb tenir un bon producte, una estratègia ben definida i capacitat per a dur-la a terme. També cal saber com fer front als possibles impagaments, una de les majors preocupacions del teixit empresarial.

A la Unió Europea, segons l'últim Informe Europeu de Pagaments publicat per Intrum, el 28% de les petites i mitjanes empreses qualifica com a elevat el risc que afronta com a conseqüència dels interessos derivats dels retards en els pagaments. Sobretot quan la meitat d'elles, concretament el 59%, rep habitualment peticions per allargar els seus terminis de pagament.

El 28% de les pimes qualifica com a elevat el risc que afronta com a conseqüència dels interessos derivats dels retards en els pagaments

Davant aquesta realitat, resulta imprescindible posar en marxa iniciatives per promoure una gestió financera sòlida i sostenible dins de l'empresa, que permetin afrontar amb seguretat els possibles inconvenients derivats dels impagaments en l'entorn internacional. Una cosa fonamental si tenim en compte que el 20% de les companyies europees afirma, a més, que els impagaments posen en perill la viabilitat econòmica del seu projecte empresarial.

La millor estratègia per fugir de la morositat en el comerç exterior, a més de conèixer els nostres socis comercials i evitar els mercats on l'impagament és més probable és, sens dubte, apostar per la prevenció. No obstant això, una de cada tres empreses europees (a Espanya més de la meitat), no pren cap mesura per a protegir-se enfront dels impagaments. En aquest sentit, més enllà de les assegurances i garanties bancàries, la millor solució pot ser una cosa tan senzilla com realitzar un seguiment constant dels pagaments i comptar amb l'experiència d'empreses especialitzades que realitzin aquesta funció sense danyar la relació amb els clients.

La millor estratègia per a fugir de la morositat en el comerç exterior és, sens dubte, apostar per la prevenció

No cal oblidar que existeix una normativa contra la morositat que les empreses poden aplicar. No obstant això, tot i que la directiva europea porta diversos anys en vigor, en sectors com l'hostaler, només una de cada cinc organitzacions europees coneix els recàrrecs que es poden aplicar quan un client té factures pendents.

El futur de moltes empreses està en la internacionalització, per la qual cosa estar familiaritzat amb la normativa, així com conèixer el mercat i la política de subministrament on es desenvolupi l'activitat són claus per a aconseguir que una companyia entre en el camí de l'economia sostenible, també fora de les seves fronteres. La internacionalització és el futur per a moltes companyies, i per a aconseguir-ho amb èxit han de fer les passes correctes en el present per a així ampliar el seu horitzó amb garanties.

Més informació
Com constituir una empresa?
Què és la intel·ligència artificial i com pot ajudar la teva empresa?
Què pot i què no pot incloure una oferta de feina?
Avui et destaquem
El més llegit