Com evitar els conflictes familiars per l’herència?

A l'hora de fer testament, és molt important conèixer la situació del patrimoni i la fiscalitat i demanar ajuda a un professional economista o advocat per no tenir problemes

Fer testament és molt important si es volen evitar enfrontaments familiars | iStock Fer testament és molt important si es volen evitar enfrontaments familiars | iStock

Arriba un moment a la vida en què és molt recomanable fer testament i, de fet, és molt necessari si es volen evitar enfrontaments futurs entre els hipotètics beneficiaris de l’herència. Quants germans coneixem que després de l’herència no es parlen?

A Catalunya, si una persona mor sense deixar testament, els fills heretaran la nua propietat dels béns i el cònjuge l’usdefruit. El cònjuge pot canviar l’usdefruit universal de tots els béns de l’herència per una quarta part del total més l’usdefruit de l’habitatge habitual, tot i que en aquest últim cas qui ha de pagar la quarta part són els fills.

No fer testament pot arribar a tenir conseqüències nefastes que es pot traduir en enfrontaments familiars o en pèrdua de béns

Imaginem una herència, sense testament, de tres fills majors d’edat. Els fills rebran en nua propietat la tercera part dels béns  –el que jurídicament anomenem proindivís- i el cònjuge l’usdefruit de tot. Una situació que genera un immens problema, ja que si algun d’ells necessita vendre, s’han de posar obligatòriament tots d’acord per la transmissió. Imaginem ara que algun dels tres fills és menor d’edat. En aquest cas per a qualsevol transmissió faran falta molta paperassa.

Una altra situació complexa es pot generar si algun dels tres fills hereus majors d’edat casats i amb descendents mor. En aquest cas existirà un proindivís de dos germans i uns nebots menors d’edat que a la vegada tindran un tutor que serà la cunyada, que a més podria ser separada.

Com veuen el no fer testament pot arribar a tenir conseqüències nefastes que en alguns casos es pot traduir en situacions d’enfrontament entre família o en la pèrdua de béns. Una realitat que de ben segur el difunt no hagués desitjat mai. Així doncs és clau fer un testament per evitar problemes en el futur.

Què cal tenir en compte en fer el testament?

D’entrada és molt important conèixer la realitat de la situació del patrimoni. Sovint ens hem trobat amb gent que vol fer un testament i diu “vull deixar en llegat al meu fill l’apartament de Menorca” quan en realitat no és propietari d’aquest apartament sinó que és propietari de la majoria de les accions d’una societat propietària de l’immoble, cosa que és molt diferent.

També és clau conèixer la voluntat del testador, ja que es poden fer llegats (donar béns concrets a hereus), nomenar hereus universals o fins i tot fer pactes successoris. Aquesta última opció és especialment interessant en el cas de la successió de l’empresa familiar. No oblidem tampoc a l’hora de fer una herència si el testador vol protegir especialment determinades persones.

Una altra qüestió important a l’hora fer testament és conèixer la fiscalitat de l’herència, ja que de vegades es diu “millor deixar-ho als fills i no al cònjuge perquè aquest és ja gran i els fills tornarien a tributar quan el cònjuge mori”. Una hipòtesi certa però alhora gairebé insignificant a Catalunya, ja que els cònjuges tenen una bonificació del 99% de l’impost.

Fer pactes successoris és una opció interessant en cas de successió de l'empresa familiar

A més hi ha temes que també s’han de conèixer bé com és el dret a la legítima, que és el dret que tenen els fills a “participar” en l’herència per un 25% del total. Una quantitat que els hereus hauran de liquidar als legitimaris.

En definitiva, els conflictes en cas de no efectuar testament poden ser molts i per tant és totalment desaconsellable no fer-lo. I quan es fa aquest testament s’ha de demanar l’ajuda d’un professional economista o advocat. Perquè allò que està en joc no és només l’import a pagar d’impostos, si no sobretot la tranquil·litat dels hereus i evitar  en la mesura del possible les disputes familiars que es poden eternitzar.

Més informació
8 claus per no sobreendeutar-se
Què diferencia una donació d'una herència?
Herència digital: una regulació necessària
Avui et destaquem
El més llegit