Com reclamar l'IRPF de les prestacions per maternitat?

Els contribuents que van cobrar la prestació l'any 2014 disposen fins a la finalització de la campanya de la renda del 2019 per demanar la devolució dels ingressos retinguts

Els pares afectats poden sol·licitar la devolució | iStock Els pares afectats poden sol·licitar la devolució | iStock

Aquest dilluns, l'Agència Tributària ha habilitat una eina informàtica en la seva pàgina web i un formulari disponible a totes les oficines d'Hisenda per tal de reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat. El motiu, que el Tribunal Suprem ha dictaminat que les prestacions públiques per maternitat i paternitat de la Seguretat Social després del naixement d'un fill no tributen a l'Impost de les Persones Físiques (IRPF).

Més info: El Suprem confirma: La prestació per maternitat no tributa l'IRPF

Fins ara, Hisenda establia que aquestes ajudes havien de tributar, però el Suprem ha contradit aquest criteri mitjançant una resolució que desestima un recurs de l'Advocacia de l'Estat, que defensava que aquestes retribucions no estaven exemptes de l'IRPF. 

Aquestes són les claus sobre la reclamació:

  1. Qui té dret a reclamar la devolució de les quantitats retingudes? Poden sol·licitar la devolució dels ingressos retinguts aquells contribuents que hagin cobrat la prestació de maternitat o paternitat des de l'any 2014 cap endavant.
  2. Quin termini de temps hi ha per reclamar? Donat que el termini de prescripció de la declaració de la renda és de quatre anys, qui van cobrar la prestació de maternitat durant l'any 2014 i tributen per ella en la declaració de la renda de 2015, tenen fins al 30 de juny de 2019 per sol·licitar la devolució, és a dir, en finalitzar la campanya de la renda de l'exercici d'aquest any. Així, qui van cobrar la prestació l'any 2015, podran presentar-la fins al tancament de la campanya de la renda del 2020, i així successivament.
  3. Com presentar la reclamació? Les persones afectades hauran de sol·licitar a Hisenda la devolució dels ingressos indegudament retinguts, tràmit que pot realitzar-se directament des de la pàgina web de l'Agència Tributària per a les declaracions del 2017. Per sol·licitar la devolució de l'IRPF dels anys anteriors, és necessari enviar un escrit de rectificació i devolució dels ingressos a l'Agència Tributària.
  4. Què passa amb les prestacions de maternitat cobrades el 2018? En assumir la resolució del Tribunal Suprem, la Seguretat Social ja ha anunciat que deixarà de retenir l'IRPF de les prestacions per maternitat que comencin a tramitar-se. Per tant, a la primavera de 2018 en teoria ja no s'haurà de tributar per la prestació de maternitat en la declaració de la renda. 
  5. Quin és l'import mitjà de la prestació per maternitat? L'import pot variar en funció de la base de cotització. Segons les estimacions, per a una prestació de 5.681 euros el 2015, la devolució oscil·la entre els 1.000 i 2.600 euros.
  6. Què passa amb qui ja han iniciat el procés de reclamació? Qui ja hagin iniciat una reclamació, tot i haver rebut prestacions per maternitat abans de l'any 2014, també podran beneficiar-se per la sentència, ja que el termini queda suspès en haver començat el tràmit.
Més informació
La prestació de maternitat no ha de tributar per l'IRPF
El Congrés debat igualar el permís de paternitat i maternitat
La despesa per als permisos de paternitat creix un 93%
Avui et destaquem
El més llegit