Com puc millorar la meva empleabilitat?

Tenir la capacitat d'adaptar-se al canvi i estar disposat a formar-se constantment és bàsic per ser atractiu al mercat laboral

Estar disposat a aprendre constantment és clau per a l'empleabilitat
Estar disposat a aprendre constantment és clau per a l'empleabilitat

En un mercat laboral tan canviant com l'actual, els professionals han d'enfocar-se a treballar assíduament la seva empleabilitat desenvolupant habilitats i competències que responguin a la necessitat del mercat i del sector. La digitalització actua com un accelerador del canvi en els entorns laborals, ja que impacta en les competències i habilitats de cada lloc. Per això, la formació contínua s'ha convertit en un requeriment vital.

Fins a aquest moment, la possibilitat de trobar una ocupació depenia dels coneixements que haguessin adquirit els candidats. Ara competències com l'adaptació al canvi i l'autonomia són crucials per generar oportunitats en un entorn laboral digitalitzat. La learnability és l'habilitat psíquica o mental necessària per fer alguna cosa, especialment en referència tant a les aptituds naturals com a l'actitud positiva necessària per romandre en continu aprenentatge. Aquesta habilitat és especialment valorada per les empreses més visionàries, ja que té el seu origen en els conceptes d'UX i de la revolució digital que ha suposat la mobilitat. Eric Schmidt, antic director executiu de Google, al·ludia al concepte de versatile learning animals: grans aprenents versàtils, en la cerca de futurs empleats.

"L'èxit professional està relacionat amb la capacitat d'un individu per adaptar-se al canvi"

Els professionals del present estan destinats a reciclar-se professionalment diverses vegades al llarg de la seva vida laboral, la qual cosa exigeix una capacitat d'aprenentatge molt àmplia. La societat comença a demandar, cada vegada més, persones amb capacitat per aprendre. L'èxit professional està relacionat amb la capacitat d'un individu per adaptar-se al canvi i per la seva actitud per fer-se responsable del desenvolupament de la seva carrera. Cal tenir en compte que la learnability ha de conciliar-se, a més, amb la jornada laboral de treball diari. Aquells treballadors amb inquietuds troben temps fora del seu horari laboral per seguir formant-se.

No només els candidats han d'adaptar-se a aquesta nova realitat, també les organitzacions han de fer-ho, ja que només tindran èxit aquelles que siguin capaces de combinar talent, competències i tecnologia. I quina importància té la learnability en la Indústria 4.0? Evidentment es convertirà en una competència clau, ja que en aquest nou entorn serà fonamental adaptar-se al canvi constant. Sorgiran noves professions relacionades amb noves tecnologies i els professionals hauran de reciclar-se i mantenir-se en constant aprenentatge i actualització de coneixements. Altres habilitats com la creativitat, la gestió d'equips, la intel·ligència emocional i la negociació seran claus. Els líders en aquest nou panorama hauran d'impulsar la innovació, ser disruptius i obrir una via cap a noves modalitats de treball alhora que gestionen objectius a curt termini.

"Les noves tecnologies són una gran oportunitat en la qual la 'learnability' i el reciclatge seran un factor determinant"

Les noves tecnologies requeriran habilitats cada vegada més especialitzacio per part de les persones i les organitzacions. Això suposa un repte, però al mateix temps una gran oportunitat en la qual la learnability i el reciclatge seran un factor determinant. Com a conseqüència de la digitalització, es crearà més ocupació sempre que es potenciï el talent per aprendre, renovar-se i anticipar-se contínuament.

Més informació
Com demanar un augment salarial
Com mesurar la felicitat dels treballadors
Què s'ha de tenir en compte per fidelitzar un client?
Avui et destaquem
Comentaris