La productivitat també com a oportunitat

Parem atenció a la innovació, al talent i a la governança

Si encara no teniu indicadors de productivitat, penseu-hi i desenvolupeu-los | iStock Si encara no teniu indicadors de productivitat, penseu-hi i desenvolupeu-los | iStock

Moltes empreses fan rodes de premsa per presentar públicament els seus resultats econòmics. Veureu que, entre molts altres conceptes, sempre parlen de facturació, habitualment d’ebitda i, a vegades, de resultats. Sens dubte són tres magnituds importantíssimes, fonamentals.

Pel que fa a les ràtios es sol parlar sovint de creixement, a vegades de rendibilitat i rarament de productivitat. Totes tres són transcendentals. Si totes tres són bones i estan per sobre de la mitjana del sector de manera continuada en el temps, llavors som davant una empresa d’alt rendiment. Si a més l’empresa és sostenible i compta amb el reconeixement dels clients i els competidors llavors ens apropem a l’excel·lència. Com més empreses excel·leixin en la seva activitat millor, millor per elles i millor per tothom.

En una economia de lliure mercat i en un món globalitzat la productivitat és determinant perquè la competitivitat és vital. Ambdues categories, productivitat i competitivitat, són distintes però estan molt interrelacionades.

La competitivitat consisteix en resoldre les necessitats del client millor que ho fan els competidors, amb més bon servei percebut, a menys cost o amb un equilibri idoni del mixt. Un factor cabdal per fer-ho possible és la productivitat que pot passar per fer-ho diferent, fer-ho millor o simplement aconseguir fer més per menys. La productivitat és en menor o major mesura crucial en funció de si produeixes quelcom que només pots proveir tu o també ho proporcionen altres empreses competidores de la teva activitat, si estàs al segon grup la productivitat et marcarà primer la rendibilitat, després el creixement i finalment la viabilitat.

Què és la productivitat? El DIEC defineix la productivitat com a relació entre la producció obtinguda i els factors emprats per a obtenir-la. El TERMCAT la defineix com a relació entre la producció obtinguda i els recursos emprats per a obtenir-la en un període de temps determinat.

Tot dependrà amb qui us vulgueu comparar, però ni les dades d’Espanya ni les de Catalunya són per estar cofois

De productivitat en podem parlar a nivell macro i micro. A nivell macro hi ha la informació disponible del INE i, d’ençà desembre de 2021, Eurostat publica dades de productivitat; si teniu curiositat podeu anar a la pàgina web i posar al buscador productivity-indicators. El que hi trobareu no us sorprendrà, tot dependrà amb qui us vulgueu comparar, però les dades ni a nivell d’Estat ni a nivell de país són per estar cofois. Ni Espanya ni Catalunya són al capdavant.

A nivell micro, que l’empresa creixi i sigui rendible és una bona notícia per tothom, per a la propietat i el seu personal, clients, proveïdors, per tot el seu ecosistema i també pel territori on és l’empresa i viu la seva gent. Si hom aspira a escenaris de creixement rendible s’ha de tenir ben present la productivitat. Una bona productivitat és un bon punt de partida per a una empresa, per contra una mala dada de productivitat és un toc d’alerta i si a sobre la tendència és negativa és un anunci de problemes.

Si ens interessa què podem fer a les nostres respectives organitzacions per millorar la productivitat parem atenció a la innovació, el talent i la governança, procurem que en els tres factors siguem tan ben situats on puguem ser, no en descuidem cap. La innovació, el talent i la governança són catalitzadors de la productivitat. Veiem algunes propostes que estan a les nostres mans portar-les a terme.

Com que l’objectiu sempre és que el client vingui i torni, la queixa i el suggeriment ens posa davant el mirall

Escolta activa i atenta, radar i escàner, que no se’ns passi res. Escoltar als clients i a les persones de les nostres organitzacions que hi tenen el contacte directe, habilitant circuits perquè les queixes, suggeriments i propostes de millora flueixin sense curtcircuits jeràrquics. Com que l’objectiu sempre és que el client vingui i torni, la queixa i el suggeriment ens posa davant el mirall i ens dona l’oportunitat de contrast entre el que pensem que s’ha de fer i la percepció que en rep el client de com ho fem, permet identificar punts de dolor o expectativa que potser cal polir o atendre.

Pel que fa a la innovació la suma combinada de serendipitat i prototipatge poden ser molt fructífers, ment oberta. Clima i dinàmiques d’estímul favorables a propiciar que la gent s’atreveixi a proposar, les bones idees poden sorgir en qualsevol moment i ningú en té l’exclusiva, ser prolífers en la generació d’idees. Una metodologia àgil de decantació i assaig farà la resta, trobar el punt mig entre no matar-ho abans d’hora i no dedicar-hi més temps ni recursos dels estrictament necessaris. I sense oblidar mai que l’èxit ha de tenir el seu reconeixement.

Si encara no teniu indicadors de productivitat, penseu-hi i desenvolupeu-los

El que no es mesura no existeix, no s’avalua i no es millora. Si encara no teniu indicadors de productivitat, penseu-hi i desenvolupeu-los, optant per l’obvi i senzill, ja tindreu temps de sofisticar-ho. Si ja els teniu, optimitzeu-los i incorporeu-los amb impacte al nucli dur de la presa de decisions en els punts clau que mouen voluntats i canalitzen energies. Us ajudarà a objectivar el debat i us empenyerà a tenir el dimensionament adequat i el millor equip possible, la gent més preparada, més treballadora, més creativa, més compromesa, en definitiva, més productiva. També us ajudarà a estructurar l’anàlisi, a incorporar elements de flexibilitat i mantenir-los com elements clau de competitivitat.

Per acabar, una proposta ambiciosa, incorporar la productivitat com a factor de millora retributiva. La inflació interanual estimada al mes de novembre és del 6,8%, sense oblidar que al juliol va arribar a ser del 10,8% a Espanya i del 10,3% a Catalunya. Si la inflació dura comportarà tensió social, reivindicació de revisió de salaris i els efectes de segona ronda.

Sigueu agosarats, considereu vincular la millora retributiva a la productivitat

Feu de la necessitat virtut, és una oportunitat d’or per un guanyar-guanyar, sigueu agosarats, considereu vincular la millora retributiva a la productivitat, vinculeu-hi també una dotació addicional del pressupost de formació, tothom hi guanyarà. Atreviu-vos, és un instrument que us permetrà alinear tota l’organització cap un objectiu clar, articular la relació amb la representació social en torn a un factor de compromís col·lectiu i de millora de la capacitació de les persones, comprometent pressupost de formació i retribució no consolidable, vinculats a l’obtenció de nivells de productivitat o rendibilitat.

Que l’empresa sigui més productiva és bo per tothom i pot beneficiar a tothom.

Més informació
Món casteller i empresa: Semblances
Igualtat o igualtats?
Avui et destaquem
El més llegit