En què ens afecta el conflicte Israel-Palestina?

Si queda tot a on està, les conseqüències econòmiques seran limitades

El conflicte va tornar a esclatar el 7 d’octubre | Gobierno El conflicte va tornar a esclatar el 7 d’octubre | Gobierno

S’està parlant molt del conflicte entre Israel i Palestina que ha tornat a esclatar després de l’agressió a la ciutadania israeliana el 7 d’octubre, que va causar 1.400 morts i més de 200 ostatges. La resposta d’Israel no es va fer esperar i ja sabem de les conseqüències que està tenint per la població de Gaza, també per les infraestructures, per l’economia israeliana i per la possibilitat que el conflicte s’expandeixi per la regió. Dels efectes humanitaris, socials i polítics se n’ha parlat molt. De fet, el que està passant és un desastre que atempta el respecte dels drets humans i al que la diplomàcia ni les organitzacions internacionals són capaces de posar-hi fi, en part, tot sigui dit, pels interessos i estratègies particulars, que superen l’interès general.

Implicacions econòmiques

El que voldria analitzar en aquest article són les conseqüències econòmiques que se’n deriven i les que podrien haver-hi si el conflicte s’allarga o traspassa als països de la regió. En aquest sentit, la pèrdua per Israel se centra en l’aturada del turisme, la baixada d’activitat d’empreses que eren dirigides i gestionades per ciutadans que ara estan a l’exèrcit i també per les dificultats d’interactuar comercialment en el marc internacional. A més, la despesa de l’acció militar, tant pel que fa al material utilitzat, com per la gestió dels recursos humans i efectes col·laterals, també representa un fort cost per Israel.

Més info: Israel-Gaza, incertesa controlada (de moment) per al mercat català

Pel que fa a la Unió Europea, les exportacions de la UE a Israel representen el 31,9% del total de béns que Israel importa, amb un total de 29.267 milions d’euros. Per altra part, el 25,6% de les exportacions d’Israel són a la UE i representen 17.509 milions d’euros. Xifres que demostren una significativa dependència d’Israel del mercat europeu. Referent a Palestina, la Unió Europea aporta 235 milions d’euros en ajuda humanitària, quantitat a la qual s’hi ha de sumar les aportacions directes dels estats membres (Alemanya 244 milions d’euros, França 65, Espanya 29...). El total d’ajuda humanitària arriba a 1.200 milions d’euros l’any, sense comptar-hi el que s’hi ha destinat en concret pel conflicte del moment.

Les exportacions de la UE a Israel representen el 31,9% del total de béns que Israel importa

Si ens fixem en l’estat espanyol, observem que les importacions de béns d’Israel a l’estat sumen 1.052 milions d’euros, destacant 269 milions en productes químics i 110 milions en materials plàstics. I respecte a les exportacions de béns de l’Estat a Israel, sumen 2.169 milions d’euros (0,5% del total de les exportacions), dels quals 512 milions d’euros ho són en vehicles i 224 milions en aparells mecànics i elèctrics. I pel que fa a Catalunya, les importacions de béns d’Israel representen un 0,3% del total, amb un import de 237 milions d’euros, destacant els productes químics (24,6%), plàstics (15,4%) i maquinària (14,5%). I respecte a les exportacions de béns a Israel, representen un 0,7% del total, amb 925 empreses implicades i amb 568 milions d’euros, destacant bàsicament els productes d’automoció (22,2%) i plàstics (12,6%), 

Veiem que tant pel que fa a la UE, com a l’estat espanyol i també a Catalunya, els efectes del conflicte no representa un trasbals econòmic important, perquè el total de les relacions comercials amb Israel no representa un import significatiu del PIB, ni percentualment superen l'1% del total de les importacions o exportacions. En canvi, sí que pot afectar a sectors o empreses concretes, si el conflicte s’allarga i encara més si el conflicte traspassa fronteres, perquè després estaríem parlant d’una altra dimensió política, econòmica i humanitària, que esperem que no passi.

Pel que fa a Catalunya, les importacions de béns d’Israel representen un 0,3% del total

Així les coses, si queda tot a on està, les conseqüències econòmiques seran limitades, però si s’expandeix el conflicte a la regió, ben segur que afectaria el preu del petroli i per extensió el preu de l’energia, com va passar amb la guerra d’Ucraïna i finalment acabaria afectant la inflació i a la pujada de preus, amb les conseqüències econòmiques negatives per a la ciutadania europea. Esperem que la diplomàcia, i els EUA en concret, sàpiguen gestionar el conflicte i evitin la seva expansió i obliguin a acotar-ho en el temps.

Més informació
Els fantasmes de Yom Kippur en l'afer de Palestina i Israel
Com Israel ofega l'economia palestina
Avui et destaquem
El més llegit