Més gestió pública, una de les claus de la nostra competitivitat

El 50% de les nostres economies està en mans de les administracions públiques i, per tant, la seva gestió esdevé cabdal

Més gestió pública, una de les claus de la nostra competitivitat | iStock Més gestió pública, una de les claus de la nostra competitivitat | iStock

Estem immersos en un context de canvi, de transformació, d’incertesa i sovint parlem del que cal que facin les empreses, de la seva gestió, però ens oblidem que el 50% de les nostres economies està en mans de les administracions públiques i, per tant, la seva gestió esdevé cabdal. Ens cal més que mai gestió pública, ens cal administracions públiques ben gestionades que ens ajudin a generar oportunitats, a reduir incerteses i accelerar canvis i transformacions necessàries per a la nostra competitivitat futura.

S’han fet molts esforços aquests últims anys per modernitzar l’administració i la seva gestió, i realment en alguns aspectes com la digitalització s’ha avançat, però sincerament estem lluny del que ens cal. Necessitem una gestió pública plenament adaptada a la nova societat, a la nova era que estem vivint, cal retrobar el seu espai, cal continuar competint i creixent i la gestió pública ha d’acompanyar i generar context. Tots ho sabem o intuïm que ha de ser així, el problema és com fer-ho. Avui vull donar-vos algunes idees i pinzellades que us ajudin, si més no, a iniciar el camí.

Necessitem una gestió pública plenament adaptada a la nova societat, a la nova era que estem vivint

En primer lloc, cal saber quines són les claus o les tendències bàsiques d’aquest nou entorn. És difícil de resumir, i més en un context de canvis geopolítics, de polítiques globals incertes, però per mi estan vinculades a tres eixos:

1. La transformació digital. No va solament de tecnologia, sinó de transformació, d’innovació, de nous models de treball, de negoci, de fer les coses, de producció, de relació amb els clients... Que impulsats per la tecnologia i la digitalització impliquen una veritable revolució.

2. La sostenibilitat. Ens cal una clara aposta de la humanitat per la sostenibilitat del planeta, el canvi climàtic és un fet i els seus efectes poden ser devastadors. Aquesta és una responsabilitat de tots, individual, social, empresarial, governamental... Per tant, hem de començar a tenir una estratègia clara de sostenibilitat.

3. La persona, una visió centrada en la persona, una visió més humana, que consideri el benestar, l’equilibri personal com una valor de les nostres organitzacions i societat. Les organitzacions són persones i ens cal cuidar i gestionar a les persones no com a recurs, sinó en totes les seves dimensions.

Per tant, digitalització + sostenibilitat + persones és la primera part de la nostra fórmula. Són els motors del nou context i la gestió pública actual, si vol ser competitiva per al país, haurà de respondre aquest entorn i aquests reptes, generant i impulsant aquests motors de canvi.

En segon lloc, mirant cap a l’administració pública, més enllà de la política i les obligacions legals, aquesta ha de donar resposta a unes necessitats, a un mercat, unes empreses, a un ciutadà (que es veu sotmès aquests contexts), amb uns valors i una cultura. Ens cal una nova mirada, sense deixar els valors públics, hem de revisar la seva vigència i adaptar-los al nou context, al nou mercat, al nou ciutadà, a les noves regles de joc.

No hi ha una fórmula única, però si hi ha alguns elements i tendències d’acord amb el nou context que seran claus. Algunes pistes d’aquesta nova administració i la seva gestió:

1. Administració en xarxa. Davant d’aquesta complexitat els reptes no es poden abordar des d’una sola perspectiva, ens calen diferents mirades i capacitat transversal. Ens cal un govern, una administració i una gestió pública en xarxa, una xarxa formada per administracions de diferents nivells, proveïdors i empreses, partners, personal, professionals, ciutadans, entitats socials... Ens cal gestionar aquesta xarxa, ens cal flexibilitzar la gestió, agilitzar les respostes, i la tecnologia en aquest cas és un gran aliat.

2. Administració i govern d'ecosistema. Ens cal veure la nostra administració com part d’un ecosistema que, a part de la xarxa anterior, interacciona i es veu influïda o influeix en altres agents, des de la pròpia administració, la universitat o centres formació o recerca, o les startups... Ens cal identificar aquest ecosistema, el nostre ecosistema i gestionar-lo, perquè segurament part de la nostra competitivitat depèn d’ell.

3. Administració digitalitzada. L’administració ha de fer una transformació digital o no serà res. Ens cal aprofitar la revolució digital per transformar les nostres relacions amb els nostres ciutadans, el teletreball, la mecanització i automatització i la robotització de processos, la incorporació de la intel·ligència artificial...

Cada administració i cada gestor públic ha de buscar la seva recepta, la seva formula d’èxit

4. Administració innovadora. Ens cal una administració que aposti realment per la innovació, el nou context requereix noves respostes, i això va d’innovació. Innovació no solament disruptiva, sinó innovació com a cultura, com a competència bàsica, des de les petites coses, fins a l’estratègia.

5. Administració amb coneixement. La llarga tradició de les nostres administracions i els seus professionals, acumula saber i coneixement i respostes. La clau és el coneixement del servei, dels ciutadans, de les empreses, dels proveïdors, dels partners, dels processos, dels mercats... La gestió, la compartició, la rendibilització i capitalització del coneixement serà un altre de les claus d’aquesta nova gestió pública.

Per tant xarxa + ecosistema + digitalització + innovació + coneixement, poden ser part d’aquests elements que seran cabdals en aquest nou context incert i complex que vivim avui.

Com deiem, a cada administració i cada gestor públic ha de buscar la seva recepta, la seva formula d’èxit, però segur que aquests elements formaran part de l’equació.

Avui et destaquem
El més llegit