Les habilitats comunicatives del portaveu d’empresa es poden entrenar
Les habilitats comunicatives del portaveu d’empresa es poden entrenar

Com ser un bon portaveu

El receptor del missatge rep no només el que es diu, sinó també com es diu i des d'on es diu, ja que la gesticulació configura entre el 55 i el 70% del missatge que es vol divulgar

Les persones ens comuniquem amb les paraules, però també amb el cos i les emocions, encara que de vegades no en som conscients, però en el cas del portaveu d’una empresa, quan tracta amb els mitjans de comunicació, ha de prendre plena consciència d’aquests tres dominis perquè el seu missatge sigui coherent, sobretot actuant front dels suports televisió i ràdio o bé en vídeos que es difonen a través dels mitjans socials.

Dit d’una altra manera, el receptor del missatge rep no només el que diu el portaveu sinó també com ho diu i des d’on ho diu. Quan hi ha harmonia entre el llenguatge, el cos i l’emoció, és a dir, entre el “què”, el “com” i el “des d’on” parla el portaveu, la comunicació és més efectiva.

El “què” es diu

Ha de ser clar fent ús de conceptes curts alhora també d’estructurar el discurs. Un discurs que ha de transmetre una convicció final plena de varietat lèxica tot evitant la monotonia i la pobresa de vocabulari. En aquesta dimensió del “que” és fonamental incorporar expressions pròpies del portaveu que facin creïble el seu discurs. En contraposició si es força el llenguatge, aquest generarà dubtes en el receptor.

El “com”

Parla del cos i ha de nodrir-se de naturalitat. La gesticulació juga un paper rellevant, ja que configura entre el 55 i el 70% del missatge que es vol divulgar. Ha d’existir una comunió gairebé perfecte entre el cos i la paraula. En alguna entrevista televisiva la manca d’aquesta comunió ha provocat un efecte contrari al que es desitjava en la comunicació tot generant desconfiança en el portaveu.

El “des d’on”

Té a veure amb l’emoció des de la qual s’emet el missatge, es tracta d’utilitzar un llenguatge emocional que connecti amb el receptor.

La gesticulació juga un paper rellevant, ja que configura entre el 55 i el 70% del missatge que es vol divulgar

Entrenar les habilitats comunicatives

Arribat en aquest punt, el portaveu d’empresa per ser excel·lent ha de saber trencar amb els seus obstacles interns com poden ser l’excés de tensió nerviosa, la paraula massa fàcil, el bloqueig mental o la manca de confiança en si mateix, entre altres limitacions. És en aquesta fase on el coaching i la pràctica juga un paper decisiu per aconseguir ser un bon portaveu.

El coaching és un procés dinàmic i interactiu, on l’objectiu principal és el de promoure l’apoderament de l’individu com a via per la consolidació del seu àmbit d’intervenció.

En el context de la comunicació i la interactuació amb els mitjans de comunicació, el coach facilita al portaveu la identificació i la dissolució d’aquells obstacles que puguin limitar l’acció i l’aprenentatge, col·laborant en el desenvolupament del seu propi potencial.

Quan hi ha harmonia entre el llenguatge, el cos i l’emoció, és a dir, entre el “què”, el “com” i el “des d’on” parla el portaveu, la comunicació és més efectiva

A la identificació dels obstacles s’arriba mitjançant la conversa i la formulació de preguntes potents, com a eines principals. La conversa té lloc entre el portaveu i el coach i és confidencial. Pel que fa a les preguntes potents són aquelles que fa el coach al portaveu i que tenen la facultat d’obrir nous escenaris que faciliten l’assoliment dels seus objectius.

Per la dissolució dels possibles obstacles el coaching ajuda a desenvolupar competències rellevants, com ara la comunicació interpersonal, el control de l’estat nerviós, potenciar la sana autoestima o la confiança en si mateix.

Es tracta, en definitiva, d’entrenar les habilitats comunicatives del portaveu d’empresa perquè es converteixi en la millor versió d’ell mateix.

Avui et destaquem
El més llegit